Translate this Page

Estadístiques sobre educació, cultura, ciència i innovació.

 
  • Estadístiques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Es presenten les estadístiques de l’educació que són competència del Ministeri d’Educació, juntament amb enllaços a informació estadística nacional i internacional rellevant per al sector educatiu: ensenyaments universitaris, ensenyaments no universitaris, recursos econòmics destinats a l’educació, relació del sistema educatiu amb l’exterior, formació i mercat laboral, indicadors i publicacions de síntesi.
  • Estadístiques i Indicadores del Ministeri de Ciència i Innovació. Mostra les Estadístiques sobre Crèdits Pressupostaris Públics d’I+D (GBAORD, Government budget and appropriations or outlays for R&D) i Indicadors del Sistema Espanyol de Ciència i Tecnologia. La GBAORD identifica en dues etapes (crèdits inicials i crèdits finals) els recursos financers que les Administracions Públiques (central i autonòmica) destinen a les activitats d’I+D. Els Indicadors recullen les activitats de Ciència, Tecnologia i Innovació a Espanya, reflectint tant l’esforç públic i privat portat a terme per a desenvolupar aquestes activitats com la disponibilitat de recursos. Les seves taules contenen sèries temporals i gràfics on es ressalten les tendències d’evolució.
  • UIS (UNESCO Institute for Statistics). Base de dades estadística de la UNESCO. Recull estadístiques en matèria d’educació, alfabetització, ciència i tecnologia, cultura i comunicació per a més de 200 països i territoris. Acceso al portal.