Translate this Page

Estadístiques sobre Treball

 

Pots trobar sèries de dades sobre treball en qualsevol de les bases de dades estadístiques generals des de la pestanya superior Estadístiques.

  • ILOSTAT. Base de dades successora de LABORSTA Internet que conté una àmplia varietat de dades dels Estats membres de l’Organització Internacional del Treball (OIT) sobre el mercat laboral, incloent dades en general anuals (en ocasions trimestrals o mensuals) sobre l’ocupació per sector econòmic, salaris per hora, temps de treball setmanal, desocupació i vagues, oferint estadístiques per país o per tema, així com informació sobre conceptes i definicions. Aquesta base de dades utilitza sistemes internacionals comuns de classificació com ISCO, ISCED, ISIC o el Sistema de Comptes Nacionals.
  • Key Indicators of the Labour Market (KILM). És una eina d’investigació multi-funcional de la International Labour Organization (ILO). Ofereix estadístiques del mercat de treball, estudis sobre atur i ocupació, pobresa relacionada amb el treball i productivitat laboral. Consta d’una base de dades online, fitxers Excel de dades i anàlisis teòriques en pdf.
  • OECD Employment and Labour Market Statistics. Aquesta base de dades comprèn una sèrie d’estadístiques anuals sobre el mercat del treball des de 1960 divides per sexe i per edat així com de informacions sobre el temps parcial i de curta duració dels treballadors, duració de les feines, hores treballades, duració de l’atur, sindicats, protecció de la feina, salaris mínims, programes del mercat del treball pels països del OCDE i les economies no-membres
  • Mercado laboral – INEbase. Operacions estadístiques sobre el mercat laboral (activitat, ocupació, atur, salaris, costos laborals, etc.) elaborades per l’INE i altres organismes arreplegades en INEbase.
  • Encuestas de mano de obra (OIT). Directori per països dels estudis estadístics normalitzats que internacionalment s’utilitzen per a arreplegar informació sobre el mercat de treball i calcular la taxa de desocupació, estudi que a Espanya es denomina “Enquesta de Població Activa” (EPA).
  • Estadísticas sobre el trabajo infantil (OIT). Aquesta base de dades presenta dades compilades per la OIT o sota la seua responsabilitat, juntament amb dades d’agències d’estadístiques nacionals i altres fonts, sobre el treball infantil que impedeix l’educació i el ple desenvolupament del xiquet, posa en perill el seu benestar físic, mental o moral, i que en els pitjors casos arriba a l’esclavitud i altres formes de treball forçós.