Translate this Page

Dret civil

 
Llibres

Revistes

Cerca per matèria Dret civil en Trobes i selecciona revistes

Revistes destacades

Articles

Cerca en Trobes+

Definicions

  • 1) Comprèn el dret de les persones (regulant la seva capacitat jurídica), el dret de família, el dret de béns, el dret de les obligacions i els contractes, el dret de successions i les normes de responsabilitat civil.
  • 2)Tipus de regulacions i normes que s’interessen per la persona com a ser social que forma part d’un grup més complex de persones i amb les quals estableix diferents tipus de vincles.

Normativa

Webs d’interés

Bases de dades

  • Iter procesal: és una guia interactiva dels processos civils que permet controlar eficaçment tant l’activitat processal de l’usuari com les dels col·laboradors i part contrària, així com simular l’estratègia processal. Combina la representació gràfica dels procediments amb l’anàlisi de les diferents opcions que es poden donar en els mateixos. En cada actuació processal indica els terminis de caducitat, analitza els requisits a complir, els termes a respectar, la repercussió en costes, ofereix explicacions, advertiments, formularis i comentaris dels autors. És una base de dades a text complet.