Translate this Page

Dret sindical

 
Llibres

Revistes en Trobes

Podeu consultar també:

DefinicióEl dret sindical és la branca del Dret del Treball o Dret Laboral que regula la constitució i activitat dels sindicats i de les organitzacions empresarials, així com l’exercici del dret de vaga. No obstant això, el dret sindical no és una branca autònoma, perquè les seves normes relatives a l’organització sindical, cauen dins el Dret del Treball i dins d’aquest del Dret Col·lectiu de Treball. (Wikipedia)Legislació

Webs d’interés

Bases de dades
LabordocBase de dades de l'OIT (Organització Internacional del Treball), que conté referències i ofereix accés a textos complets sobre el camp del treball. Abasta tots els aspectes del treball i mitjans de vida sostenibles, del desenvolupament econòmic i social, dels drets humans i del canvi tecnològic relacionats amb el treball. Labordoc cobreix totes les publicacions de l'OIT des de 1919 i en tots els idiomes. Ofereix també una ampla gamma de materials publicats pels principals centres d'investigació, organitzacions internacionals i regionals, òrgans laborals i organitzacions no governamentals, així com referències d'articles de més de 500 revistes seleccionats regularment.
Ilostat
Base de dades successora de LABORSTA Internet que conté una àmplia varietat de dades dels Estats membres de l'Organització Internacional del Treball (OIT) sobre el mercat laboral, incloent dades en general anuals (en ocasions trimestrals o mensuals) sobre l'ocupació per sector econòmic, salaris per hora, temps de treball setmanal, desocupació i vagues, oferint estadístiques per país o per tema, així com informació sobre conceptes i definicions. Aquesta base de dades utilitza sistemes internacionals comuns de classificació com ISCO, ISCED, ISIC o el Sistema de Comptes Nacionals.
Ciss laboralAccés només UVLa informació està estructurada en les següents bases de dades interrelacionades entre sí: Comentaris, Normativa, Doctrina i Jurisprudència, Formularis i casos pràctics en les matèries laboral (tant dret individual com col·lectiu) i Seguretat Social (règim general i règims especials), incloent el procediment laboral i obligacions formals.
[Guia d'ús]
QMemento SocialAccés només UVBloc especialitzat “mementos Social” de Francis Lefebvre dins de QMemento Total Plus, base de dades de legislació, jurisprudència i doctrina en l’àmbit fiscal, social, comptable i mercantil. Compta amb eixemples, casos pràctics, anàlisi i comentaris de la normativa vigent.[Guia d'ús]
Aranzadi Expertos (abans Westlaw.ES Prácticos)Accés només UVConté pràctics Social, Fiscal, Administració local i Urbanisme. Cadascun d'ells integra normativa bàsica, comentaris, casos pràctics, formularis, checklist (Relació de passos a seguir i orientacions per a comprovar el compliment d'un requeriment), unificació de doctrina, quadres, webs, legislació i jurisprudència. [Guia d'ús]
KILMKey Indicators of the Labour Market (KILM) És una eina d'investigació multi-funcional de la International Labour Organization (ILO). Ofereix estadístiques del mercat de treball, estudis sobre atur i ocupació, pobresa relacionada amb el treball i productivitat laboral. Consta d'una base de dades online, fitxers Excel de dades i anàlisis teòriques en pdf. A partir de 2016 consulteu ILOSTAT. La base de dades KILM no ha sigut actualitzada.