Translate this Page

Mediació penal

 
Llibres

Revistes

Revistes específiques en accés lliure

Articles

 

DefinicióLa Mediació Penal és una proposta de la Justícia reparadora que busca l’equilibri entre els interessos de la víctima i la comunitat i la necessitat de reinserció social dels infractors. Consisteix en la participació voluntària de l’imputat per un delicte o falta i de la víctima o perjudicat, en un procés de diàleg o comunicació conduït per un mediador imparcial amb l’objectiu d’aconseguir la reparació al dany causat i la solució del conflicte des d’una perspectiva justa i equilibrada dels interessos d’ambdues parts. (http://www.itermediadores.org)

Normativa

Webs i recursos d’interés

Bases de dades: