Activitat parlamentària estatal i autonòmica

Iniciatives parlamentàries (Congrés dels Diputats)
Recull un fons compost per les iniciatives parlamentàries i expedients tramitats en el Congrés. La consulta es porta a terme a través de diferents criteris (títol, autor, tipus d'iniciativa, etc.). Informació referencial, si bé permet l'accés al text íntegre del Diari de Sessions i als exemplars del BOCG (Butlletí Oficial de les Corts Generals), en format PDF, referents al debat d'una iniciativa. Període cronològic: des de la Legislatura Constituent (1977-1979) fins a la Legislatura X (2011-Actualitat)
Intervencions Parlamentàries (Congrés dels Diputats)
Conté les intervencions dels diputats i altres oradors en les Comissions, Ple i Diputació Permanent del Congrés, així com en Comissions Mixtes reflectides en el Diari de Sessions. La consulta es realitza a través de diferents criteris (nom de l’orador, càrrec, sessió, data, etc.) de les intervencions dels oradors. Informació referencial, si bé permet l'accés al text íntegre del Diari de Sessions referent a la intervenció d'un orador, en format PDF. Període cronològic: des de la Legislatura Constituent (1977-1979) fins a la Legislatura X (2011-Actualitat).
Iniciatives parlamentàries. Senat
Cercador (per text lliure) de les diferents iniciatives que arriben o es presenten en el Senat. Des dels resultats de la consulta es poden filtrar per tipus d'iniciativa, situació, legislatura, autor, comissió competent o matèria.
Legista (Corts Valencianes)
LEGISTA conté dues bases documentals sobre documentació jurídica i parlamentària iniciades en 1993. La base de dades d'Activitat Parlamentària reflecteix, amb caràcter referencial, els projectes i proposicions de llei tramitats pels Parlaments Autonòmics i les Corts Generals. La base de dades de Legislació reuneix les disposicions de caràcter general de les Comunitats Autònomes i de l'Estat. En les disposicions publicades des de 1996, es troba incorporat el text complet de la mateixa.
Red Parlamenta
Red Parlamenta és la xarxa de cooperació dels serveis documentals dels 17 parlaments autonòmics espanyols. Està configurada com un portal d'accés a l'activitat parlamentària de les institucions participants i als recursos i col·leccions dels serveis de documentació, afavorint l'intercanvi d'informació i experiències
Traduir »