Bases de dades Jurídiques d'Organismes Internacionals
Basic Documents. International Court of Justice
Ofereix informació sobre: textos constitutius (versions en anglès i francès), com són la Carta de les Nacions Unides; Estatut del Tribunal Internacional de Justícia ; Reglament del Tribunal; instruccions de procediment; altres textos. La informació és a text complet.
Cases. International Court of Justice
Facilita un llistat de plets exposats davant la Cort des de 1947. Es pot distingir entre plets en matèria contenciosa i plets en matèria consultiva. Disposa a més d'un llistat de causes pendents (per ordre cronològic d'entrada). La majoria de documents estan a text complet
Triblex
Anàlisi temàtica de jurisprudència del Tribunal Administratiu de l'OIT. Aquest tribunal accepta peticions de funcionaris o antics funcionaris de l'OIT, així com d'altres organitzacions internacionals que han reconegut la seva competència jurisdiccional.
Traduir »