Bases de dades jurídiques oficials (legislació i jurisprudència)

Base de dades de legislació del BOEAccés a disposicions de caràcter general d'àmbit estatal, autonòmic i europeu des de 1960. A més, li ofereix l'anàlisi jurídica de cada norma, així com el text consolidat de la normativa bàsica estatal.

Inclou l'accés a la Gazeta: col·lecció històrica, disposicions i notícies publicades en els diaris oficials des de 1661 fins a 1959.
Base de dades legislativa de la Comunitat ValencianaAccés a les disposicions de caràcter legislatiu publicades en el DOCV, sobre les quals s'ha realitzat una anàlisi jurídica i documental.
També s'ofereix el text actualitzat (text consolidat) d'una selecció de normes. Aquest text està destinat a servir com a eina documental sense validesa jurídica.
Jurisprudència ConstitucionalCercador de Jurisprudència per a localitzar de forma ràpida tota la doctrina del Tribunal Constitucional des de 1980.
Jurisprudència del Tribunal SupremCercador de Jurisprudència. Conté resolucions judicials procedents del Tribunal Suprem: últimes 50 sentències publicades per cada Sala i una secció d'actualitat.
Jurisprudència de l'Audiència Nacional, els Tribunals Superiors de Justicia y l'Audiència ProvincialCercador de Jurisprudència. Conté resolucions judicials procedents del Tribunal Suprem, Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justícia i Audiències Provincials
Advocacia de l'EstatSelecció de dictàmens i escrits judicials des de 1997 elaborats per l'Advocacia de l'Estat.
Dictàmens del Consell de EstatEls dictàmens continguts en aquesta base de dades expressen el criteri del Consell d'Estat en tots aquells assumptes sotmesos a consulta. Mostren l'anàlisi de les qüestions de fons plantejades, que constitueixen l'aspecte rellevant dels dictàmens. En tots ells, d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals, s'han suprimit les dades que permeten identificar als interessats i han sigut substituïts per punts suspensius
Traduir »