Instituts, institucions i associacions empresarials

 
Instituts de recerca
Institut Universitari d’Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprendiment L’Institut Universitari d’Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprendiment, abreujadament IUDESCOOP, és un centre de recerca, informació i especialització teòrica i pràctica en el camp de l’economia social i cooperativa, en la seu sentit més ampli. Té el caràcter d’institut propi de la Universitat de València.
European Academy of Management (EURAM) Societat científica fundada en 2001. El seu objectiu és fomentar l’estudi de la gestió empresarial a Europa. Amb membres procedents de 49 països d’Europa i fora d’ella, EURAM té un alt grau de diversitat i proporciona als seus membres l’oportunitat d’enriquir els debats sobre una varietat de temes de recerca en la gestió empresarial.
European International Business Academy (EIBA) Associació professional i xarxa d’acadèmics, empresaris i altres persones amb un interès en el camp dels negocis internacionals. L’objectiu d’EIBA és servir com a nucli de la xarxa de comunicació per a difondre informació i promoure l’intercanvi internacional en el camp dels negocis internacionals.
Associacions empresarials
Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) Aglutina a empresaris joves de la província de València, amb el objectiu de dinamitzar el teixit empresarial valencià, i contribuir de forma sostenible al seu desenvolupament socioeconòmic.
Asociacion Valenciana de Empresarios (AVE) Associació de caràcter voluntari i sense ànim de lucre amb més de trenta anys d’antiguitat i que aglutina a 100 dels més destacats empresaris de les tres províncies de la Comunitat Valenciana, que estan al capdavant de les empreses capdavanteres dels sectors més significatius del teixit productiu de la Comunitat.
Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) Confederació Empresarial de àmbit autonòmic segons els estatuts aprovats al novembre de 2017. Entre les seues àrees de treball es troben: agroalimentació, formació, comerç, indústria, turisme, etc.
Confederación Española de la Mediana y Pequeña Empresa (CEPYME) Organització professional de caràcter confederativo i intersectorial, d’àmbit nacional, per a la defensa, representació i foment dels interessos de la xicoteta i mitja empresa i de l’empresari autònom. CEPYME està reconeguda com a organització empresarial més representativa en l’àmbit estatal.
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Entitat privada sense ànim de lucre, la fi primordial del qual és la defensa i representació dels interessos empresarials davant els poders públics i la societat en general.Fundada en 1977, integra amb caràcter voluntari a dos milions d’empreses i autònoms de tots els sectors d’activitat, que es vinculen a CEOE a través de més de 4.000 associacions de base.
Traduir »