Estadístiques sobre educació, cultura, ciència i innovació.

 
  • Estadístiques del Ministeri d’Educació i Formació Profesional. Es presenten les estadístiques de l’educació que són competència del Ministeri d’Educació, juntament amb enllaços a informació estadística nacional i internacional rellevant per al sector educatiu: ensenyaments universitaris, ensenyaments no universitaris, recursos econòmics destinats a l’educació, relació del sistema educatiu amb l’exterior, formació i mercat laboral, indicadors i publicacions de síntesi.
  • Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la Fu​ndación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) . Proporciona una selecció dels principals indicadors de I+D+I agrupats en les següents famílies: Inversió en I+D+I, Recursos humans, Resultats, Alta tecnologia, TIC, Internacionalització, Socioeconòmics, Transferència, Cultura científica, Biotecnologia i indicadors de gènere
  • UIS (UNESCO Institute for Statistics). Base de dades estadística de la UNESCO. Recull estadístiques en matèria d’educació, alfabetització, ciència i tecnologia, cultura i comunicació per a més de 200 països i territoris. Acceso al portal.
Traduir »