Estadístiques sobre Ciències Socials

 

Espanya
INEbaseINEbase publica tota la producció estadística de l’Instituto Nacional de Estadística. És d’accés gratuït. La informació s’estructura per temes i apartats.
Destaquem les sèries:
- Demografía y población amb les subsèries: Padrón; Cifras de población y censos demográficos y Fenómenos demográficos.
- Mercado Laboral amb les subsèries: Actividad, ocupación y paro; Salarios y costes laborales y Otras operaciones de mercado laboral.
- Sociedad amb les subsèries: Salud; Seguridad y justicia y Análisis sociales.
Oficina d'Estadística Ciutat de València
Oficina d'Estadística de la Ciutat de València. Permet la cerca de dades estadístiques tant per tema, per territori i per indicadors socials com: població, protecció social, treball i participació (entre d'altres).
Portal Estadístic de la Generalitat ValencianaPortal Estadístic de la Generalitat Valenciana.
Datos.org.esPortal web nacional que organitza i gestiona el catàleg d'informació del sector públic. Dades d'accés obert.
Portal de transparenciaPortal de la Transparencia. Hi podem trobar informació institucional, normativa, pressupostos, informes, i informació per ministeris (entre d'altres).
Portal de transparència GVPortal de la Transparència de la Generalitat Valenciana.
Sistema estatal de información en servicios socialesEl Sistema Estatal de Información en Servicios Sociales (SEISS) és un sistema integral d'indicadors de serveis socials. Preten apropar a la societat els resultats de les polítiques públiques relatius a: rentes mínimes d'inserció, majors i infantesa.
Estadísticas Ministerio de EmpleoEstadístiques Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Estadístiques títols de família nombrosaEstadístiques de títols de família nombrosa.
Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidadEstadístiques de l'Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
Fondo de garantía socialDades estadístiques del Fondo de Garantía Social. Dades estructurades per any, comunitat autònoma, província, motiu de la prestació, activitat empresarial i tamany de l'empresa.

Internacionals
EurostatOficina estadística de la Unió Europea. Amb les sèries de:
- Populations
- Health
- Education and training
- Labour market
- Income and living conditions
- Social protection
Així com els indicadors:
- Sustainable development indicators
- Employment and social policy indicators
- european pillar of social rights
CESSDAConsortium of European Social Science Data Archives (CESSDA). Ofereix serveis de dades a gran escala, integrats i sostenibles relatius a les ciències socials.
DataverseRepositori de dades d'investigació de codi obert.
FAOSTATBase de dades estadística de la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura). Conté sèries relacionades amb la fam, l’alimentació, l’agricultura, la silvicultura i la pesca, els recursos de terres i aigua, clima, medi ambient, nutrició, pobresa, entre d’altres, per aproximadament 245 països.
KILMILOSTAT Base de dades successora de LABORSTA Internet que conté una àmplia varietat de dades dels Estats membres de l'Organització Internacional del Treball (OIT) sobre el mercat laboral, incloent dades en general anuals (en ocasions trimestrals o mensuals) sobre l'ocupació per sector econòmic, salaris per hora, temps de treball setmanal, desocupació i vagues, oferint estadístiques per país o per tema, així com informació sobre conceptes i definicions. Aquesta base de dades utilitza sistemes internacionals comuns de classificació com ISCO, ISCED, ISIC o el Sistema de Comptes Nacionals.
Encuestas de mano de obra (OIT) Directori per països dels estudis estadístics normalitzats que internacionalment s'utilitzen per a arreplegar informació sobre el mercat de treball i calcular la taxa de desocupació, estudi que a Espanya es denomina "Enquesta de Població Activa" (EPA).
Estadísticas sobre el trabajo infantil (OIT) Aquesta base de dades presenta dades compilades per la OIT o sota la seua responsabilitat, juntament amb dades d'agències d'estadístiques nacionals i altres fonts, sobre el treball infantil que impedeix l'educació i el ple desenvolupament del xiquet, posa en perill el seu benestar físic, mental o moral, i que en els pitjors casos arriba a l'esclavitud i altres formes de treball forçós.
OECD Health StatisticsLes estadístiques de l’OCDE sobre la salut constitueixen una important font estadística per a comparar els sistemes de salut dels països de l’OCDE. Permet l’avaluació comparativa i extraure conclusions a través de comparacions dels diferents sistemes de salut a nivell internacional.
OECD Employment and Labour Market Statistics comprèn una sèrie d'estadístiques anuals sobre el mercat del treball des de 1960 divides per sexe i per edat així com de informacions sobre el temps parcial i de curta duració dels treballadors, duració de les feines, hores treballades, duració de l'atur, sindicats, protecció de la feina, salaris mínims, programes del mercat del treball pels països del OCDE i les economies no-membres
Guia d'ús

SESRICEstadístiques del Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) "Cooperation for development".
UneceCoordina les activitats estadístiques internacionals entre els països de la regió de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa, ajudant a enfortir, modernitzar i harmonitzar els sistemes estadístics.
UK Data ArchiveOrganització principal del Servei de Dades del Regne Unit, que proporciona accés unificat a la major col·lecció de dades socials, econòmics i de població del Regne Unit.
UK Data ServiceUk Data Service. Portal d'estadístiques en ciències socials del Regne Unit enfocat per a la investigació en ciències socials i humanes. Depenent de Uk Data Archive.
Banc MundialCol·lecció principal d'indicadors del desenvolupament mundial del World Bank. Presenta dades de desenvolupament global actuals i inclou les estimacions nacionals, regionals i globals.
Global Health Observatory data repositoryEl Repositori de l'Observatori Mundial de la Malut de l'OMS ofereix dades estadístiques referides a la salut dels seus 192 estats membres. Proporciona accés a més de 1.000 indicadors sobre els temes prioritaris de salut, inclosa la mortalitat i la càrrega de les malalties, nutrició infantil, salut infantil, salut materna i reproductiva, la immunització, el VIH / SIDA, la tuberculosi, la malària, les malalties oblidades, aigua i sanejament, els factors de risc, malalties epidèmiques, sistemes de salut, salut ambiental, violència i traumatismes, l'equitat entre d'altres.

Pots consultar altres fonts estadístiques generals

Traduir »