Autonomia Personal i Dependència

 
icono ONU accesibilitat

S’entén per dependència al «estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l’atenció d’una altra o altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres suports per a la seua autonomia personal”

(Art. 2, Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència)

Recurs destacat: Portal de la Dependenciaportal dependencia-logo
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), és el conjunt de serveis i prestacions econòmiques destinats a la promoció de l’autonomia personal, l’atenció i protecció a les persones en situació de dependència, a través de serveis públics i privats concertats degudament acreditats, i contribueix a la millora de les condicions de vida dels ciutadans.

 

Cerca al catàleg
Temes específics

Revistes:

 Llibres-e:

 Temes relacionats                

 

Trobes +

 

Altres guies relacionades

 

Bases de dades

 

Webs i recursos d’interés

 

Estadístiques
INE

IMSERSO

 

Obres de referència

Altres obres de referència relacionades:

 

 

Traduir »