Drets humans

 
250px-HumanRightsLogo.svg
Els drets humans són drets inherents a tots el éssers humans, sense distinció alguna de nacionalitat, lloc de residència, sexe, origen nacional o ètnic, color, religió, llengua, o qualsevol altra condició. Tots tenim els mateixos drets humans, sense discriminació alguna. Aquests drets són interrelacionats, interdependents i indivisibles.

(Font: Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets).

 

Com trobar llibres
Tema específic:

Temes relacionats:

Busca Derechos Humanos en el buscador Trobes +

Trobar revistes sobre el tema:

Trobar llibres-e sobre el tema:

Busca Derechos Humanos en el buscador Trobes +

Podeu consultar també:

Selecció de bibliografia específica bàsica

 

Bases de dades

 

Instituts d’investigació i observatoris

 

Organismes oficials

 

Associacions i altres organismes no oficials

 

Webs i recursos d’interés

 

Estadistiques i altres eines per l’investigació

 

Normativa bàsica

 

Consulta també les guies:

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduir »