Gènere i igualtat

 
Gènere: Concepte que fa referència a les difèrencies socials (per oposició a les biològiques) entre homes i dones que han estat apreses, canvien amb el temps i presenten grans variacions tant entre diverses cultures com dins d’una mateixa cultura.
Igualtat entre sexes: Situació en la què tots els éssers humans són lliures de desenvolupar les seues capacitats personals i de prendre decisions, sense les limitacions imposades pels rols tradicionals, i en la què es tenen en compte, valoren i potencien per igual les diferents conductes, aspiracions i necessitats d’homes i dones.

Font: Comisión Europea: 100 palabras para la igualdad: Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres (DG V, 1998)

Recurs destacat:

Igualdad de género en el mundo del trabajo. Guía d’investigació de l’Organització Internacional del Treball

ilo-igualdad-de-genero-trabajo

Guia sobre igualtat de gènere en el treball que conté recursos de la biblioteca de la OIT a text complet, normes internacionals, estadístiques i enllaços d’interés.

 

Cerca per matèria:

Gènere, dones i igualtat al cinema i als mitjans de comunicació:

Cerca a Roderic:

Gènere

 

 

 

 

 

Organitzacions i grups d’investigació

 

Estadístiques i indicadors

 

Webs i recursos d’interés:

 

Consulta també:
 
Paraules clau: gènere, igualtat, discriminació, feminisme, dones, treball
Palabras clave: género, igualdad, discriminación, feminismo, mujeres, trabajo
Keywords: gender, equality, discrimination, feminism, women, work

 

Traduir »