Mediació

 
  S’entén per mediació aquell mitjà de solució de controvèrsies, qualsevol que siga la seua denominació, en què dues o més parts intenten voluntàriament aconseguir per si mateixes un acord amb la intervenció d’un mediador. Perquè l’acord aconseguit tinga acció executiva haurà d’elevar-se a escriptura pública.

Es distingeix de l’arbitratge en què est segueix un procediment similar a un judici, on existeix demandant, demandat i jutge (àrbitre), que és qui emet el laudo, amb força executiva, com una sentència. Es regeix per la Llei d’arbitratge.

Aquesta manera de solució de conflictes actua en diverses àrees: civil i mercantil, penal, laboral, assegurances, famíliar, sanitària, escolar, hipotecària, compliance, veïnal i comunitària, contenciós-administrativa…

 

 

Cerca al catàleg Trobes
Llibres

Per matèria:

O per paraula clau:

Pots combinar més termes utilitzant l’operador «I» («and»). Ex: Mediació AND (joves OR juventut)

Mediació I Violència de gènere

Revistes

 

Estadístiques i dades:
Espanya

 

Trobes +
Llibres-e: Articles
Utilitza també altres termes relacionats amb la matèria
Normativa bàsica
Multimèdia
Webs i recursos d’interés
Espanya

Unió Europea

Nacions Unides

Institucions, centres, associacions…

Cercadors de mediadors e institucions de mediació

Cerca articles en Google Académico

AUTOCONTROL: Mediación Protección de Datos Telecomunicaciones

Recursos més especìfics

 

 

 

Traduir »