Propietat intel·lectual

 

 

 La propietat intel·lectual i els drets d'autor
  • La propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen als autors i a altres titulars  respecte de les obres i prestacions fruit de la seva creació.
  • Es considera autor a la persona natural que creï alguna obra literària, artística o científica. La condició d’autor té un caràcter irrenunciable
  • Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en el futur.
L’OMPI és el fòrum mundial pel que fa a serveis, polítiques, cooperació i informació en matèria de propietat intel·lectual (P.I.). És un organisme de les Nacions Unides, autofinançat, que compta amb 188 estats membres.La missió de l’OMPI és portar la iniciativa en el desenvolupament d’un sistema internacional de P.I. equilibrat i eficaç, que permeti la innovació i la creativitat en benefici de tots.

 

Cerca al catàleg

També pots consultar la nostra «Col·leccio de Propietat intel·lectual»

Trobar revistes per matèria: Revistes destacades
Revista de la OPMI

Trobar articles:

 

Podeu consultar també:

Publicaciones-e del Ministerio de cultura

Llocs de la UV amb referències a la PI i drets d’autor

 

 

 

Bases de dades

 

Normativa  bàsica

 

Jurisprudència

 

 

 

Webs i recursos d’interés

 

Eines de treball

 

Estadístiques i obres de referència

 

Xarxes socials i drets d’autor

 

 

 

Traduir »