Guies i ajudes

 

En aquesta pàgina es recullen enllaços a manuals d’ús, videotutorials i pàgines d’ajuda d’alguns recursos electrònics i algunes guies relacionades amb la investigació.

Guies i ajudes dels recursos electrònics
Bases de dades bibliogràfiques

Bases de dades factuals / notícies

Bases de dades jurídiques

Eines

Normas UNE-ISO

Llibres i revistes-e:

Portals bibliogràfics:

  • Dialnet
  • Dialnet Plus
  • Manual complet d’ús de Dialnet
  • Articles en Dialnet: com a usuari de la Universitat de València és possible realitzar cerques avançades en Dialnet, sent necessari estar en la xarxa de la Universitat (també amb VPN) i/o estar registrat com a tal. Entre altres opcions, Dialnet Plus (nom que rep la versió avançada del portal) permet realitzar cerques per paraula en determinats camps i filtrar pel tipus de document adequat, sent possible aplicar als resultats obtinguts altres filtres com matèries, descriptors o idioma.

 

 

 

Guies i ajudes per a la investigació i redacció de treballs
Redacció de treballs:

Investigació

Gestors bibliogràfics

Terminologia i Tesaurus

Presentacions formació programada

 

 

Traduir »