Eines per a mantindre’s al dia

 

Per a poder utilitzar aquestes eines necessitem conèixer algunes de les tecnologies responsables dels mitjans sobre els que s’articulen, com els RSS (sistema de sindicació de continguts) o Atom, correu-e i PodCasting. Moltes d’elles són transversals, el que fa que en un mateix recurs podem trobar diferents tecnologies al mateix temps.

  • Sumaris de revistes: taules o índexs de contingut dels nous números de les revistes als quals ens podem subscriure.
  • Alertes de cerques: estratègies de cerca guardades en bases de dades configurables per a que ens envien per correu-e periòdicament les novetats.
  • Serveis de notícies: d’organismes, de novetats, d’aconteixements, de publicacions, de blocs, etc.
Sistemes d’alerta en el bases de dades: Es possible configurar una alerta cada vegada que es publica un nou número d’una revista, i així rebre un correu electrònic o una versió actualitzada d’una alerta RSS.

 

Alertes de cerques: Permeten guardar estratègies de cerca i rebre alertes automàtiques de nous resultats que donen resposta a eixa estratègia per correu electrònic o RSS.
Font web o canal web (en anglés web feed): és un mitjà de redifusió de contingut web. S’utilitza per a suministrar informació actualitzada freqüentement als seus subscriptors.RSS, siglas de Really Simple Syndication, i Atom són els dos formats deredifusió web o sindicació de continguts, i proporcionen una manera fàcil i eficaç de mantindre’s informat sobre nous continguts en un lloc web. Els tipus de contingut que poden tindre els canals RSS són notícies, últimes publicacions, comunicats de premsa, alertes de cerques guardades i enllaços. Per a llegir-los és necessari un agregador:

  • Per a descarregar e instal·lar en l’ordinador: FeedDemon
  • Serveis web: aplicacions gratuïtas que requereixen crear un compte i  registrar-se previament, i que permeten veure els canals RSS des de qualsevol ordinador
    • Feedly, Netvibes, InoReader o NewsBlur
  • Lector RSS integrat en navegadors com Internet Explorer o Firefox, o gestors de correu com Outlook.

Generalment es troben enllaçats amb icones de color taronja com: rodentia-icons_news-feed-300px

El PodCasting és un ús avançat del format RSS que permet descarregar de manera automàtica i regular, contingut d’audio o vídeo a l’ordinador, per a reproduïr-lo posteriorment, o per a transferir els arxius a un reproductor MP3 o de vídeo. Els lectors de podcast (podcatchers o agregadors de podcast) no són tan abundants como els lectors RSS. Alguns exemples són els PodCasts de la Oxford University o els PodCasts i VídeoCasts de la base de dades Passport GMID.

Bases de datos que incorporen l’opció de generar alertes o de suscribir-se a les novetats mitjançant canals RSS: Iustel, Tirant Online, Aranzadi (abans Westlaw.ES), les bases de dades de la Plataforma ProQuest, Passport o SABI.

Traduir »