Comerç

 
Llibres

Cerca en Trobes:

Cerca en Trobes+ (llibres-e.):

Revistes

Revistes al catàleg:

Revistes-e.:

Destaquem:

Podeu consultar també:

Webs d’interés

 

Estadístiques

 

Normativa

Bases de dades
Chelem, Comptes Harmonisés sur les Échanges et l'Économie Mondiale Accés només UVRecull de dades estadístiques procedents de diversos organismes internacional y de diferente naturalesa. Direction of trade statistics Accés només UVDades per als països membres del Fons Monetari Internacional sobre el valor de les mercaderies importades i exportades.
UN Comtrade Database Estadístiques anuals de comerç internacional (importacions, exportacions i reexportacions) proporcionades per més de 130 països d’arreu del món a les Nacions Unides.INTrade BIDSistema de información sobre Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo.
DataComexEstadístiques del comerç exterior Espanya-Unió Europea. Inclou DataEmpresas amb dades mensuals oficials des de 2000 dels exportadors/importadors per països, sectors econòmics, mercaderies i comunitats.Base de datos de comercio exterior (Cámaras)Operacions de comerç exterior, desglossada per productes, països i províncies.
ICEX - Directorio de exportadores españolesDades de les empreses que configuren l'Oferta Exportadora Espanyola. Es mostren agrupades per sector i contenen la informació facilitada per les pròpies empreses.Directorio de empresas exportadoras e importadoras (Cámaras)Directori d’empreses amb operacions de comerç exterior.

 

Traduir »