Dret mercantil

 
Llibres: Cerca per matèries al catáleg Trobes:

  • Termes més específics o relacionats:

 

Revistes:

Podeu consultar també:

 

Vegeu també la Subdivisió temàtica Dret de societats

Definicions

  • DRET MERCANTIL: Conjunt de normes que regulen l’activitat dels comerciants, els actes de comerç i les relacions jurídiques derivades de la realització d’aquests. Té el seu origen en la Baixa Edat Mitjana; per això, la majoria de les seves normes són consuetudinàries i corporatives. Tradicionalment, el Dret mercantil ha estat el Dret dels comerciants. Actualment, amb la major complexitat de l’activitat comercial podem dir que el Dret mercantil és el Dret privat del tràfic econòmic o de mercat, és a dir, del conjunt d’activitats que realitzen la producció de béns o serveis per al mercat o l’intercanvi dels mateixos entre operadors, professionals o no, així com de títols valors dins d’ell.

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado:

Estadistiques

Altres recursos d’informació

Diccionaris, enciclopèdies i obres de referència

 

Bases de dades de Dret mercantil

DRET MERCANTIL
Biblioteca Digital de Propietat Intel·lectual
El lloc web de la Biblioteca Digital de Propietat Intel·lectual dóna accés a diverses col·leccions de dades sobre propietat intel·lectual que manté l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI). Aquestes col·leccions, disponibles únicament en anglès i francès, contenen dades sobre el PCT (Patents), el Sistema de Madrid (marques), el Sistema del Faig (dibuixos industrials), Article 6ter (emblemes d'estat, signes oficials de control i emblemes d'organitzacions intergovernamentals) i unes altres.
Esp@cenet
Conté les dades bibliogràfiques, més de 60 milions de documents de patents, publicades en qualsevol estat membre de l'Organització Europea de Patents, així com les de l'Oficina Europea de Patents i les de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual. Conté a més, els documents a text complet en format PDF.
Invenes (abans Modindunet)
Invenes (Invencions en espanyol) és una base de dades bibliogràfica elaborada per l'OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques) constituïda per quatre bases de dades: DISSENYS, conté dades bibliogràfiques de models, dibuixos i dissenys industrials des de 1966, inclou imatges publicades en el BOPI des de 1998. INTERPAT, conté dades bibliogràfiques de Privilegis Reals des de 1826 fins a 1878, documents de Patents i Models d'Utilitat tramitats per l'Estatut de la Propietat Industrial des de 1929 i per la nova Llei de Patents de 20 de març de 1986, així com les Patents Europees i Patents sol·licitades via PCT que designen a Espanya i generen un document en espanyol. Inclou les imatges publicades en el BOPI des de 1988, així com els documents complets. LATIPAT, conté Patents i Models de divuit països iberoamericans des de 1955, així com les seves imatges des de 1991 i documents complets mexicans. CLAIND, classificació de LOCARNO amb la llista de paraules clau.
Latipat - Esp@cenet
Base de dades creada en l'any 2003 (i que utilitza la plataforma d'esp@cenet), per l'OMPI, l'EPO, l'OEPM i nombroses oficines nacionals de països llatinoamericans que van assumir el repte de posar a la disposició del públic un important patrimoni d'informació tecnològica en espanyol i portuguès, continguda en els documents de patents publicades per totes elles.
Wipo Lex (abans Col·lecció de Lleis Electrònicament Accessibles)
És un recurs d'informació que l'OMPI (Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual - WIPO, World Intellectual Property Organization) posa gratuïtament a la disposició de tots els interessats. WIPO Lex és un servei de recerca única per a lleis nacionals i tractats sobre propietat intel·lectual (PI) de membres de l'OMPI, l'OMC i de les Nacions Unides. També presenta informació relacionada que elabora, analitza i interpreta aquestes lleis i tractats. Ofereix accés a material de referència d'importància clau per obtenir informació sobre el sistema mundial de PI.
DRET MERCANTIL - ESPANYA
Bases de dades històriques de l'Oficina Española de Patentes y Marcas
Conté els catàlegs de les següents col·leccions: Privilegis (Privilegis d'invenció, 1826-1878). Patents (1878-1943). Patents (per al projecte: anàlisi estadística de dades bàsiques de patents com a indicadors d'innovació: 1930-1966). La Patent es compon d'expedient administratiu i de memòria descriptiva, la qual conté descripcions o plànols quan és necessari representar la invenció mitjançant dibuixos. Marques (1865-1907). Totes són referencials.
QMemento Plus Total [Accés només UV]
[Guia d'ús]
Base de dades de legislació, jurisprudència i doctrina en l'àmbit fiscal, social, comptable i mercantil amb informació depurada, sintetitzada i amb valor afegit: exemples i casos il•lustratius, anàlisis i comentaris en profunditat de la normativa vigent i les possibilitats o alternatives que permet la norma en cada cas. Els Mementos s'agrupen en quatre blocs especialitzats que poden seleccionar-se des del desplegable que hi ha davant de la caixa de cerca universal: QMemento Fiscal, QMemento Social, QMemento Contable y QMemento Mercantil. Des de la mateixa plataforma es pot accedir al contingut de El Derecho Total.

 

Traduir »