Economia social

 

“Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos.» (art. 2)

«Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior.» (art. 5.1)

Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social

Llibres (cerques per matèria en Trobes)

Economia social i solidària

Comerç, consum I consumidors

Organitzacions

Treball i treballadors

Fons del CIDEC al catàleg Trobes (llistat per signatura)

Llibres-e. (cerques en Trobes+)

Revistes

Cerca en Trobes

Cerca revistes-e 

Consulta també: Com trobar articles – Economia

Destaquem

Bases de dades

  • AGORA: centre de documentació i eina multimèdia de CIRIEC-International
  • Bases de dades del CIDEC: conjunt de bases de dades referencials del Centre d’Informació i Documentació Europea d’Economia Pública, Social i Cooperativa
  • CES españoles, base de datos conjunta: Informes, dictàmens i memòries realitzats des de 1996 pel Consell Econòmic i Social d’Espanya i pels CES de les Comunitats Autònomes. Si el CES és autor o disposa del text, s’enllaça en la fitxa documental amb el text complet (temporalment fora de servei, des de abril  2020)
  • CESlink. Documents: documentació en línia dels Consells Econòmics i Socials europeus

Més bases de dades per a Economia i Empresa

Estadístiques

Accedeix a l’apartat Estadístiques per a consultar fonts generals com INEbase, Eurostat, OECD statistics, etc.

Webs d’interés

Economia social a la Universitat de València

Altres institucions i organismes

Observatoris

Podeu consultar també

Guies temàtiques

Altres recursos per matèries i guies específiques

Traduir »