Convenis col·lectius – Dret

 
Selecció bibliogràfica sobre Convenis Col·lectius:Al catàleg Trobes:

Eina de descobriment Trobes+

Seleció d’articles a Dialnet (text complet)

Concepte:

  • És l’acord escrit que resulta de la negociació col·lectiva desenvolupada pels representants dels treballadors i empresaris, lliurement adoptat en virtut de la seua autonomia col·lectiva (art. 82.1 ET; Conveni núm. 154 OIT).
  • El seu objectiu és regular les condicions de treball i de productivitat en un àmbit determinat. Igualment, podrà ordenar la pau laboral a través de les obligacions que es pacten (art. 82.2 ET).
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Espanya

Cercadors de Convenis Col·lectius (Comunitats Autònomes)

 

Bases de dades subscrites amb convenis col·lectius

Aranzadi (Convenis col·lectius) Accés només UV
En el seu apartat de convenis col·lectius aquesta base de dades presenta una completa sel·leció de convenis col·lectius d'àmbit estatal publicats al BOE, convenis col·lectius d'àmbit empresarial publicats al BOE, convenis col·lectius sectorials d'àmbit provincial o autonòmic publicats als butlletins o diaris oficials de les comunitats autònomes i de les províncies, i convenis col·lectius d'àmbit empresarial provincial o autonòmic publicats als butlletins o diaris oficials de les comunitats autònomes i als butlletins provincials.


CISS Laboral. Abans Atlas Social (CISSonline.es) Accés només UV
La informació està estructurada en les següents bases de dades interrelacionades entre si: comentaris, normativa, doctrina i jurisprudència, formularis i casos pràctics en les matèries laboral (tant dret individual com a col·lectiu) i Seguretat Social (règim general i règims especials), incloent el procediment laboral i obligacions formals.
[Accés només UV]
Guia d'ús

 

Cercadors de convenis col·lectius en accés lliure

Base de dades de Legislació (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana) Convenis col·lectius
Ajuda
Miconvenio.com
Porticolegal.com
Noticias jurídicas (Grupo Wolters Kluwer España)

També pots trobar convenis col·lectius en

Bases de dades jurídiques nacionals (repertoris comercials)

Els repertoris comercials contenen la legislació consolidada, redaccions originals, intermèdies i derogades. Comentaris i normativa relacionada: normativa que afecta i afectada, així com jurisprudència i bibliografia relacionada .
Aranzadi Instituciones Accés només UV
Plataforma d'informació jurídica amb legislació estatal a text complet des de 1978, autonòmica des de 2001 i europea des de 1986. Una selecció de projectes de llei des de 2001 i convenis col·lectius sectorials i empresarials d'àmbit nacional, provincial i autonòmic. Inclou jurisprudència a text complet del Tribunal Suprem i Constitucional des de 1979, i una selecció dels Tribunals Superiors de Justícia, Audiències Provincials, Audiència Nacional, Tribunals de Primera Instància, Tribunal Europeu de Drets Humans, Tribunal de Justícia i Tribunal de Primera Instància de les Comunitats Europees, així com doctrina administrativa. Índexs especialitzats (abans Aranzadi Expertos) que proporcionen informació pràctica i d'enfocament (legislació, jurisprudència, doctrina administrativa, formularis, expedients, casos pràctics, etc.) sobre sobre matèria Fiscal, Social, Trànsit, Concursal, Societats, Administratiu i Contracta. Bibliografia, referencial i selecció d'articles a text complet publicats des de 1990, en revistes de Aranzadi, Civitas i Lex Nova. Diccionari jurídic, notícies de premsa jurídica, formularis de la majoria d'àrees del dret des del punt de vista substantiu i processal i una col·lecció de vídeos formatius. Enllaç a la Biblioteca Digital.
El Derecho Accés només UV
Conté legislació i jurisprudència estatal i autonòmica, així com algunes normes del dret comunitari i totes les sentències emeses pel Tribunal Europeu de Dret Humans i les del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. Així mateix trobarem bibliografia, convenis col·lectius i formularis. Els formularis referents en les àrees de civil, concursal i social.
Guia d'ús
Formació desde pàgina de inici
Tirant online Accés només UVPortal d'informació jurídica en Internet, desenvolupat per l'editorial Tirant lo Blanch. Compta amb un gran volum de documents interactius: jurisprudència, legislació, formularis, biblioteca, bibliografia i consultes. Inclou a més, esquemes processals (el procés judicial en totes les jurisdiccions, així com els procediments administratius més comuns) i substantius (permeten accedir a les qüestions rellevants de la disciplina).
Guia d'ús
Iustel Accés només UVBase de dades jurídica que comprèn Legislació (textos del dret positiu vigent i una selecció de disposicions en arxiu històric); jurisprudència (Comunitària, del TC, del TS, Audiència Nacional i Tribunals Superiors de Justícia i Audiències Provincials); base de coneixement jurídic (comprèn un conjunt d'exposicions sistemàtiques); bibliografia jurídica (referències bibliogràfiques i treballs a text complet publicats en les revistes); Diari del Dret i repositori de formularis processals.
Guia d'ús

 

 

Traduir »