Tesis

 

 

Universitat de València
Trobes Les tesis llegides a la Unviersitat de València les podem localitzar a través del catàleg trobes. Estan ubicades a la Biblioteca Dipòsit, per a poder consultar-les has de sol·licitar un préstec intercampus o demanar-les en el mostrador de la teua biblioteca. Les tesis doctorals estan exemptes de préstec.
Roderic En compliment del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, la Universitat de València ha elaborat un nou Reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral, vigent a partir de l’11 de Febrer de 2012. En ell s’estableix l’obligatorietat de dipositar una còpia de la tesi en RODERIC una vegada llegida.Segons s’estableix en l’article 5, una vegada llegida i valorada la tesi, el doctorand ha de dipositar-la en RODERIC  
 Espanya
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Catálogo de Tesis El catàleg de tesis doctorals de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes permet l’accés al text complet en format PDF dels treballs doctorals en o sobre llengües hispàniques, presentats en més de 45 universitats de tot el món, principalment espanyoles. Des de la fitxa de descripció es pot obtindre informació adicional, com ressenyes de la tesi, publicacions de l’autor relacionades amb el tema del treball, camps d’especialització de l’autor o altres publicacions del mateix.  
Dialnet Conté tesis doctorals de 45 universitats espanyoles. Inclou la descripció amb una informació bàsica (títol, autor, directors, Universitat) i es mostra, si escau, l’enllaç al resum i al text complet.
Recolecta RECOLECTA o Recolector de Ciencia Abierta és una plataforma que agrupa a tots els repositoris científics nacionals i que proveeix de serveis als gestors de repositoris, als investigadors i als agents implicats en l’elaboració de polítiques.  
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) Repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides en les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. Permet la consulta del text complet. També fer cerques per autor/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s’ha llegit, any de defensa, etc. Versió en català, castellà i anglès.
TESEO Teseo és un sistema de gestió de tesis doctorals d’àmbit nacional, que proporciona eines per al seguiment i consulta de cada fitxa de tesi, des que es dóna d’alta i s’incorporen les dades de la fitxa de tesi al sistema fins que es publica a Internet després de la seua lectura i aprobació. Conté les referències de tesis llegides des de 1976. Inclou resum.
Tesis de la UNED  El catàleg general de les biblioteques de la UNED conté les tesis i les memòries d’investigació (tesinestesis de llicenciaturao treballs de suficiència investigadora) presentades a la mateixa universitat. Inclou resum i, si la tesi ha estat digitalitzada, el text complet.Per a realitzar la cerca és convenient utilitzar l’opció de cerca avançada indicant al camp “Materia” “tesis doctorales”.
 Europa
DART-EUROPE E-THESES PORTAL Este portal permet l’accés lliure a més de 452.000 tesis d’investigació, de 548 universitats pertanyents a 28 païssos europeus en format electrònic. Proporciona un enllaç al text complet de totes les tesis que conté. De cadascuna facilita dades d’autor, títol i data d’adjudicació. D’algunes també el resum i paraules clau.  
 América Latina
Catálogo de tesis latinoamericanas  Catàleg de tesis llatinoamericanes en la Biblioteca americana de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Enllaços als textos complets dels documents.  
 Alemanya
Deutsche Nationalbibliothek – Dissonline La Deutsche Nationalbibliothek i el projecte Dissonline donen accés, a través del catàleg de la propia biblioteca, a les tesis alemanyes en línia a text complet, recollides per la biblioteca des de 1998. Conté més de 120.000 tesis.
 Austria
Österreichische Dissertationsdatenbank Base de dades amb més de 100.000 referències de tesis i dissertacions presentades en 18 universitats austriaques. Al voltant de 6.000 es troben accesibles a text complet.  
 França
TEL (THESES-EN-LIGNE) Projecte realizat pel Centre pour la Communication Scientifique Directe (CNRS) que conté més de 38.000 tesis, des de 1924, a text complet d’accés lliure.  
 Regne Unit
EThOs (Electronic Theses Online Service) Ethos és el servei de tesis nacional del Regen Unit que conté més de 300.000 tesis pertanyents a més de 120 institucions, des de 1800. Ofereix accés gratuït al text complet d’unes 100.000, bé mitjançant la descàrrega des de la base de dades d’EThOs o mitjançant un enllaç al repositori de la institució dipositària de les tesis.
 Internacional
CRL DISSERTATIONS DATABASE La base de dades de treballs d’investigació del Center of Research Libraries (CRL) dóna accés a les referències de més de 800.000 tesis doctorals, tesines i documents similars, presentats en centres universitaris de més de 90 països de tot el món, excepte els Estats Units i Canadà. Inclou resum en alguns casos.  
ETDS: VIRGINIA TECH ELECTRONIC THESES AND DISSERTATIONS Conté més de 22.000 tesis i dissertacions llegides en universitats de tot el món. En molts casos inclou el text complet, en format PDF.  
NETWORKED DIGITAL LIBRARY OF THESES AND DISSERTATIONS (NDLTD) Esta xarxa de biblioteques digitals de tesis i tesines naix en 1996 i dóna accés a treballs d’investigació en format electrònic. Està formada per universitats i institucions d’investigació de tot el món. Permet l’accés en línia a les tesis o tesines que els membres participants hagen posat disponibles per a qualsevol usuari.  
OATD.org (Open Access Thesis and Dissertations) OATD.org és una col·lecció mundial de literatura ETD (Electronic Theses and Dissertations) en accés obert. El servei va ser llançat a començaments d’abril 2013 i en l’actualitat conté més de 1.834.000 referències de tesis i dissertacions de més de 600 universitats de tot el món.  
PROQUEST DISSERTATIONS & THESES A&I Conté més de 2 milions d’entrades de tesis doctorals i tesines de màster pertanyents a més de 500 universitats de tot el món (nordamericanes des de 1861 i de la resta del món a partir de 1988). L’àmbit temàtic és multidisciplinar. S’actualitza mensualment. Dóna accés al text complet quan es troba disponible.
 Austràlia
ADT (Australian Digital Theses Program) L’Australian Digital Theses Program es pot consultar a través de Trove, el servei de cerca de la National Library of Australia. Conté quasi un milió de tesis, algunes en format paper i altres disponibles a text complet en format digital.
 Canadà
THESES CANADA PORTAL Portal de la Library and Archives Canada (LAC) ofereix l’accés a la col·lecció completa de les tesis llegides en més de 60 universitats canadenquess, des de 1956. Conté tesis en format de microfitxa i en format electrònic de lliure accés.  
 Mèxic
Tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  La base de dades de tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México inclou els registres bibliogràfics de les tesis llegides a la mateixa universitat, ademés de les d’altres universitats i escoles incorporades. Conté la descripció de més de 450.000 tesis, des de l’any 1900 fins l’actualitat. Al voltant de 150.000 es poden consultar lliurement a text complet en format digital.  

 

 

Traduir »