Ciències polítiques

 
Recursos per matèries

Veure tots

 

Guies relacionades

 

 

Com trobar..

 

Bases de dades
Proquest Political Science. Dóna accés a unes 350 revistes sobre relacions internacionals i ciències polítiques. Entre els temes que abasta podem trobar política comparativa, economia política, desenvolupament internacional o política mediambiental. ODS: official documents of the United Nations. Permet consultar les resolucions de l’Assemblea General, el Consell de Seguretat, el Consell Econòmic i Social i el Consell d’Administració Fiduciària aprovades a partir de 1946. També Conté la versió en línia de la documentació oficial de les Nacions Unides des del 1993, en les diferents llengües oficials
Principals bases de dades bibliogràfiques multidisciplinars Accés només UV
Women in Politics.  Aquesta base de dades conté referències bibliogràfiques sobre llibres i articles que tracten de les dones en la política.

 

 

Eines de consulta

 

Eines de treball

 

També pots consultar…

 

 

Traduir »