Dret per països

ALEMÀNIA
Gesetze im Internet
El Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, en col·laboració amb Juris GmbH, posa a la disposició dels ciutadans de forma gratuïta aquesta base de dades que conté quasi tota la legislació federal actualitzada. És possible realitzar cerques per títol i per paraula clau en el text complet, i existeixen traduccions a l'anglès d'una selecció de lleis.
AUSTRÀLIA
Australian Government ComLaw
Portal web gestionat per la Office of Parliamentary Counsel d'Austràlia que arreplega i dóna accés al text complet de la legislació recent del govern autralià, detalls sobre el desenvolupament de determinades lleis i documents relacionats.
BÈLGICA
Arrêts du Conseil d'Etat (Bruxelles)
Base de dades que conté el text íntegre de les fallades del Consell d'Estat (Conseil d'Etat) a partir de l'any judicial 1994-95, en format PDF. Les fallades són publicades en la llengua en la qual han estat pronunciades. La col·lecció s'actualitza cada setmana i les fallades poden ser consultades només 2 setmanes després d'haver estat pronunciades.
Cour Constitutionnelle de Belgique (abans Cour d'Arbitrage)
Permet la consulta al text íntegre de les decisions d'aquesta Cort (Cour Constitutionnelle de Belgique) des de 1985, en format PDF.
Accés: Affaires pendantes & Jurisprudence - Arrêts.
Juridat
Juridat és el portal del poder judicial belga. Conté informació sobre legislació i jurisprudència. La base de dades de jurisprudència dóna accés a una selecció de sentències de tots els tribunals belgues. El text complet solament està accessible en determinats casos com per exemple la Cour de Cassation (des de 1964). La base de legislació conté tots els textos normatius continguts en la part general del diari oficial belga.
Jurisprudencia belga (Jure Juridat)
Base de dades que permet l'accés a les fallades i decisions emeses per les diferents Corts i Tribunals belgues. Alguns documents contenen, a més del sumari, el text complet. És el cas de les fallades de la Cort de Cassació des del 01-01-1964, de la Cort Constitucional, etc.
Legislació - Bèlgica
Conté tots els textos legislatius i reglamentaris publicats en el Moniteur belgue (butlletí oficial belga) des de 1945 relatiu a totes les matèries del dret. Els textos normatius publicats en aquest butlletí a partir de juny de 1994 presenten sempre una versió íntegra consolidada.
BRASIL
Sicon (Brasil)
Sistema d'Informació del Congrés Nacional de Brasil.
CANADÀ
Canadian Legal Information Institute
L'objectiu d'aquest centre és fer que els textos dels documents legislatius i jurisprudencials canadencs estiguin disponibles en Internet. L'accés a la informació és mitjançant un cercador i un visualitzador. Els documents es presenten a text complet en format HTML.
ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Congress.gov
Web oficial de la legislació federal dels Estats Units que proporciona informació precisa i completa del procés legislatiu nord-americà des de 1973 fins a l'actualitat. Des de juny de 2016 la nova plataforma reemplaça definitivament THOMAS, recull el seu contingut i millora l'accés mitjançant la cerca global en totes les col·leccions i dates, URL persistents i resultats filtrables segons multiples criteris.
Westlaw (abans Westlaw International) Accés només UV
Westlaw (abans Westlaw International) és una base de dades internacional que conté fonts a text complet. Si bé fixa l'atenció en materials dels Estats Units d’Amèrica (jurisprudència, legislació i doctrina jurídica), des de l'apartat “International Materials” s’accedeix a una selecció de fonts en anglès d'altres jurisdiccions, especialment del Regne Unit, Austràlia, Canadà i Unió Europea entre altres.
FINLÀNDIA
FinLex
Portal jurídic finladès dividit en tres apartats: legislació, jurisprudència i tractats internacionals. Només alguns documents es troben en anglès. La cobertura cronològica varia depenent de la base de dades, arribant en alguns casos fins a documents històrics del segle XVIII.
FRANÇA
Dalloz.fr Accés només UV

Portal de l'editorial jurídica francesa Dalloz. Dividit en diferents parts constitueix una recopilació exhaustiva de legislació, jurisprudència i doctrina franceses a text complet. Es divideix en: Bases Matières (recopilen tot tipus de documents jurídics especialitzats en la matèria corresponent: dret administratiu, civil, etc.), Jurisprudence, Actualités (tota l'actualitat jurídica comentada diàriament), Codis comentats, Revues (unes deu revistes de l'editorial a text complet), Encyclopédie (documentació temàtica, cobreix els principals dominis del dret, cadascun dels repertoris en què es divideix constitueix una anàlisi profunda del dret positiu).
Legifrance. Dret francès
Servei de difusió de dades jurídiques essencials i en vigor. Conté: la Constitució, codis, lleis i reglaments, el Diari Oficial, butlletins oficials, jurisprudència, actualitat jurídica, tractats i acords internacionals, dret comunitari, convenis col·lectius, autoritats administratives independents... La informació recollida prové de diferents fonts: de diaris oficials, del Conseil Constitutionnel, de la Cour de Cassation i del Conseil d'Etat, de Assemblée Nationale, etc.
HONG KONG
Hong Kong e-Legislation (HKeL )
Base de dades de la legislació de Hong Kong, mantinguda pel Departament de Justícia. HKeL proporciona les versions actuals i passades de la legislació consolidada des del 30 de juny de 1997 i les còpies en PDF marcades com "còpia verificada" tenen estatus legal oficial.
ISRAEL
Basic & Selected Laws (Israel)
Lleis bàsiques d'Israel. Per visualitzar correctament aquest recurs és preferible utilitzar els navegadors Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari, no Internet Explorer.
ITÀLIA
De Jure Accés només UV
Base de dades centrada en la legislació i la jurisprudència italianes. Conté ademés legislació i jurisprudència de la Unió Europea. Es completa amb codis, formularis i doctrina italians. A més dóna accés a 46 revistes de Giuffré Editore de dret civil, penal, públic i administratiu, dret del treball, comunitari i internacional i altres àrees legals.
Normattiva (abans NormeInRete)
Aquest portal ha estat construït amb l'objectiu de facilitar l'accés a la documentació legislativa italiana. És el resultat d'una col·laboració entre les principals institucions de l'estat italià. És un portal en evolució: recopilació de les normes de forma gradual. El projecte consta de diverses fases (1ª març-maig de 2010 - última octubre de 2014). Conclòs el mateix, abastarà un període cronològic comprès entre els anys 1861 als nostres dies.
LUXEMBURG
Legilux
Legilux és el portal jurídic del govern de Luxemburg. Se subdivideix en tres parts principals: l'espai legislatiu que agrupa les publicacions concernents a la legislació general aparegudes des de 1945 en la part A del butlletí oficial. En segon lloc el denominat espai administratiu que inclou les disposicions de la part B així com el Annuaire Officiel d'Administration et de Législation. Finalment l'espai de Societats i Associacions que recopila disposicions de la part C.
MÈXIC
Leyes Federales de México
Aquest servei de la Cambra de Diputats del Congrés de Mèxic proporciona una recopilació de les principals disposicions legislatives. L'accés és mitjançant un llistat pla de títols de disposicions. Els textos s'ofereixen en diversos formats.
MÒNACO
Journal de Monaco
Aquest és el lloc web oficial del Journal de Monaco. Conté els textos complets del diari des de l'any 1858. L'accés a la informació és a través d'una visualització per data, matèries o parts del diari, juntament amb un cercador. Els textos es presenten en format HTML i PDF.
PERÚ
Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ)
El Sistema Peruà d'Informació Jurídica (SPIJ), elaborat pel Ministeri de Justícia, es dedica a la publicació d'informació jurídica a través de mitjans electrònics. SPIJ conté: Constitució Política de 1979 i 1993, 12 codis (civil, penal, processal civil, etc), lleis orgàniques, compendis de legislació per matèries, legislació general i particular (poders de l'estat, organismes autònoms, governs regionals i locals, etc), legislació estrangera, textos únics de procediments administratius – TUPAS, jurisprudència judicial i administrativa, directori d'assessories jurídiques, etc.
REGNE UNIT-IRLANDA
British and Irish Legal Information Institute
El British and Irish Legal Information Institute proporciona accés a un conjunt exhaustiu de materials jurídics, legislació i jurisprudència, del Regne Unit i Irlanda que estan disponibles de forma gratuïta en Internet. En total conté més de quaranta bases de dades que cobreixen set jurisdiccions (Anglaterra, Gal·les, Irlanda, Irlanda del Nord, Escòcia, Regne Unit i Unió Europea).
Westlaw (abans Westlaw International) Accés només UV
Westlaw (abans Westlaw International) és una base de dades internacional que conté fonts a text complet. Si bé fixa l'atenció en materials dels Estats Units d’Amèrica (jurisprudència, legislació i doctrina jurídica), des de l'apartat “International Materials” s’accedeix a una selecció de fonts en anglès d'altres jurisdiccions, especialment del Regne Unit, Austràlia, Canadà i Unió Europea entre altres.
SUÏSSA
Recueil systématique du droit fédéral (Suïssa)
El Recueil Systematique es publica en les tres llengües oficials de Suïssa i és una col·lecció posada al dia i classificada per matèries dels actes legislatius, de les decisions i tractats internacionals que han estat publicats en el diari oficial i que encara estan en vigor. Els textos s'ofereixen en format PDF i HTML. L'accés és mitjançant un cercador senzill a més d'una classificació temàtica.
Traduir »