Formularis – Dret

 
Selecció bibliogràfica sobre formularis jurídics al catàleg Trobes:

També pots localitzar formularis per la materia jurídica concreta:

Selecció sobre formularis a Dialnet Plus

Què és un formulari?

 • És un escrit de fórmules o expressions que han de contindre les sol·licituds, peticions o expedicions sobre un tema. Conté espais en blanc, a manera de plantilla.
 • En dret ha diferents tipus de formularis, en funció de distintes àrees:
  • administratiu
  • civil
  • fiscal
  • laboral
  • mercantil
  • penal

Formularis – quadre de distribució en les diferents bases de dades (relaciona cada base de dades amb el tipus de formularis que conté, segons l’àrea del dret)

 

 

Bases de dades subscrites amb Formularis Jurídics

Aranzadi Instituciones Accés només UV
Plataforma d'informació jurídica amb legislació estatal a text complet des de 1978, autonòmica des de 2001 i europea des de 1986. Una selecció de projectes de llei des de 2001 i convenis col·lectius sectorials i empresarials d'àmbit nacional, provincial i autonòmic. Inclou jurisprudència a text complet del Tribunal Suprem i Constitucional des de 1979, i una selecció dels Tribunals Superiors de Justícia, Audiències Provincials, Audiència Nacional, Tribunals de Primera Instància, Tribunal Europeu de Drets Humans, Tribunal de Justícia i Tribunal de Primera Instància de les Comunitats Europees, així com doctrina administrativa. Índexs especialitzats (abans Aranzadi Expertos) que proporcionen informació pràctica i d'enfocament (legislació, jurisprudència, doctrina administrativa, formularis, expedients, casos pràctics, etc.) sobre sobre matèria Fiscal, Social, Trànsit, Concursal, Societats, Administratiu i Contracta. Bibliografia, referencial i selecció d'articles a text complet publicats des de 1990, en revistes de Aranzadi, Civitas i Lex Nova. Diccionari jurídic, notícies de premsa jurídica, formularis de la majoria d'àrees del dret des del punt de vista substantiu i processal i una col·lecció de vídeos formatius. Enllaç a la Biblioteca Digital.


CISS Laboral Accés només UV
La informació està estructurada en les següents bases de dades interrelacionades entre si: Comentaris, Normativa, Doctrina i Jurisprudència, Formularis i casos pràctics en les matèries Laboral (tant dret individual com a col·lectiu) i Seguretat Social (règim general i règims especials), incloent el Procediment laboral i obligacions formals.

Abans:Atlas Social (CISSonline.es)
[Guia d'ús]
La Ley Digital Accés només UV
Accés al fons jurisprudencial més complet, analitzat i actualitzat del mercat jurídic, la legislació, els convenis col.lectius, els formularis, l'enciclopèdia jurídica i les consultes i casos pràctics resolts, El mòdul Doctrina dóna accés a més de 35.000 articles a text complet dels articles del Diario La Ley des de 1985. El módul Bibliografía és només referencial.

No està accesible el módul de "Códigos comentados".
[Guia d'ús]

 

Bases de dades i pàgines Web d'accés lliure amb Formularis Jurídics

tuGuíaLegal.com
Blog d’informació legal sobre habitatge, comunitats, familia i herencia, consumidors, empresa i noves tecnologíes, que compta amb un apartat de formularis jurídics sobre aquests temes
mundojuridico.info
Formularis i taxes en estrangeria
Todalaley.com
Formularis. Selecció de contractes i formularis jurídics espanyols

 

També pots trobar Formularis en:

Bases de dades jurídiques nacionals (repertoris comercials)

Els repertoris comercials contenen la legislació consolidada, redaccions originals, intermèdies i derogades. Comentaris i normativa relacionada: normativa que afecta i afectada, així com jurisprudència i bibliografia relacionada .
Aranzadi Instituciones Accés només UV
Plataforma d'informació jurídica amb legislació estatal a text complet des de 1978, autonòmica des de 2001 i europea des de 1986. Una selecció de projectes de llei des de 2001 i convenis col·lectius sectorials i empresarials d'àmbit nacional, provincial i autonòmic. Inclou jurisprudència a text complet del Tribunal Suprem i Constitucional des de 1979, i una selecció dels Tribunals Superiors de Justícia, Audiències Provincials, Audiència Nacional, Tribunals de Primera Instància, Tribunal Europeu de Drets Humans, Tribunal de Justícia i Tribunal de Primera Instància de les Comunitats Europees, així com doctrina administrativa. Índexs especialitzats (abans Aranzadi Expertos) que proporcionen informació pràctica i d'enfocament (legislació, jurisprudència, doctrina administrativa, formularis, expedients, casos pràctics, etc.) sobre sobre matèria Fiscal, Social, Trànsit, Concursal, Societats, Administratiu i Contracta. Bibliografia, referencial i selecció d'articles a text complet publicats des de 1990, en revistes de Aranzadi, Civitas i Lex Nova. Diccionari jurídic, notícies de premsa jurídica, formularis de la majoria d'àrees del dret des del punt de vista substantiu i processal i una col·lecció de vídeos formatius. Enllaç a la Biblioteca Digital.
El Derecho Accés només UV
Conté legislació i jurisprudència estatal i autonòmica, així com algunes normes del dret comunitari i totes les sentències emeses pel Tribunal Europeu de Dret Humans i les del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. Així mateix trobarem bibliografia, convenis col·lectius i formularis. Els formularis referents en les àrees de civil, concursal i social.
Guia d'ús
Formació desde pàgina de inici
Tirant online Accés només UVPortal d'informació jurídica en Internet, desenvolupat per l'editorial Tirant lo Blanch. Compta amb un gran volum de documents interactius: jurisprudència, legislació, formularis, biblioteca, bibliografia i consultes. Inclou a més, esquemes processals (el procés judicial en totes les jurisdiccions, així com els procediments administratius més comuns) i substantius (permeten accedir a les qüestions rellevants de la disciplina).
Guia d'ús
Iustel Accés només UVBase de dades jurídica que comprèn Legislació (textos del dret positiu vigent i una selecció de disposicions en arxiu històric); jurisprudència (Comunitària, del TC, del TS, Audiència Nacional i Tribunals Superiors de Justícia i Audiències Provincials); base de coneixement jurídic (comprèn un conjunt d'exposicions sistemàtiques); bibliografia jurídica (referències bibliogràfiques i treballs a text complet publicats en les revistes); Diari del Dret i repositori de formularis processals.
Guia d'ús

 

 

 

 
Traduir »