Bases de dades – Empresa

 

Principals bases de dades Accés només UV
Pàgina d'ajuda
OrbisORBIS conté informació d'uns 120 milions d'empreses a nivell mundial: Europa, Amèrica i Asia-Pacífic. Es pot utilitzar per a investigar les empreses concretes, cercar empreses amb perfils específics i per a crear les pròpies anàlisis. El contingut de les bases de dades Amadeus, Bankscope, Isis i Osiris estan inclosos en Orbis.Guia d'ús
SabiSABI, Sistema d'Anàlisi de Balanços Ibèrics és una base de dades financera de les principals empreses espanyoles, que presenten els seus comptes en els registres mercantils. Subministra balanços i memòries de més d’1.250.000 d’empreses espanyoles, dades qualitatives sobre aquestes i indicadors de fortaleça financera.
L'accés requereix la selecció de la Universitat de València en el llistat de proveïdors que apareix a l'esquerra de la pantalla i la identificació posterior mitjançant usuari i contrasenya de l'adreça del correu institucional.
Guia
Ajuda
PassportPASSPORT és una base de dades global de recerca de mercats de Euromonitor Internacional que ofereix estadístiques i informes sobre indústries (estudis sectorials), economies (dades macro i microeconòmics) i consumidors (hàbits i estils de vida) d'una gran quantitat de països, proporcionant eines d'anàlisis del context dels mercats i identificant les tendències futures que afecten les empreses a nivell mundial.Tutorials i formació en línia
FactivaLa base de dades de premsa FACTIVA ofereix el text complet de publicacions econòmiques i empresarials, periòdics internacionals, agències de premsa, informes de companyies i enllaços a altres serveis en línia. Permet localitzar informació en les fonts més prestigioses i serveis d’informació nacionals i internacionals (ABC, Alimarket, El País, La Vanguardia, Expansión, Reuters, Cinco Días, etc.) al llarg dels últims anys.Ajuda i guia d'ús (ProQuest)
NexisNEXIS és una base de dades amb més de 15.000 fonts de notícies, legals i comercials que ajuda als estudiants a trobar fonts fiables que inclouen: publicacions impreses i en línia, emissions de ràdio i televisió, notícies i blogs; periòdics locals, regionals, nacionals i internacionals; extenses fonts legals per a casos, i informació comercial sobre més de 80 milions d'empreses estatunidenques i internacionalsGuia d'ús
Proquest Economía y EmpresaProquest Economía y Empresa conté una selecció de bases de dades bibliogràfiques referencials i a text complet en el camp de l’Economia i Empresa. Matèries: Economia, empresa, comptabilitat, marketing, finances, informàtica, legislació fiscal i financera, mercats, banca, notícies.Guia d'ús (ProQuest)
ABI/INFORM CompleteABI/INFORM es una base de dades formada per ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade & Industry i ABI/INFORM Dateline consta de milers de revistes a text complet, tesis doctorals, working papers, publicacions clau a l'àmbit dels negocis i l' economia com The Economist, informes centrats en sectors i països i dades per descarregar. La seua cobertura internacional ofereix als investigadors una visió completa de l'àmbit i les tendències empresarials de tot el món.Guia d'ús (ProQuest)

Altres bases de dades
 Pàgina d'ajuda
AlimarketAccés només UVALIMARKET és especialista en informació econòmica sobre els diferents sectors a Espanya, a través de les seves diferents publicacions periòdiques: butlletins, revistes i anuaris. A més de les principals dades del sector s'oferix informació sobre les principals empreses així com notícies relacionades amb les mateixes.
  Accés només UV
En el portal INDISA Publicaciones podem accedir a les dades de les seues publicacions Anuario de Distribución, Guía de los Distribuidores y Guía integral de Hostelería. Per a accedir, punxar en l'enllaç Bases de dades i realitzar la cerca. Les versions en CD-ROM del recurs, disponibles en la Biblioteca de Ciències Socials, ofereixen millors opcions de descàrrega.
eikonAccés només UVServei d’informació per als professionals del sector financer. Ofereix informació en temps real i eines d’anàlisi, cobertura exhaustiva de notícies sobre els mercats de renda variable internacional, amb les últimes novetats de les accions més actives, informes de mercat, actualitzacions sobre economia, estudis i novetats normatives, etc. Instruccions per a accedir
Tutorials i formació en línia
Estados financieros públicosLa Asociación Española de Banca publica des de 2006 los Estados financieros públicos de la banca en España (abans Balances de la banca en España)on s'arrepleguen,entre uns altres, els balanços, comptes de resultats i estats financers consolidats dels bancs que operen a Espanya
Directorio de exportadores españolesICEX España Exportación e Inversiones elabora los Directorios de exportadores españoles els quals ofereixen les dades de les empreses que configuren l'Oferta Exportadora Espanyola. Es mostren agrupades per sector i contenen la informació facilitada per les pròpies empreses.
Thomson ONEAccés només UVThomson ONE posseeix informació obtinguda de diverses fonts d’empreses cotitzades de tot el món, informació borsària, notícies, dades del mercat en temps real, operacions de fusions i adquisicions, estats financers, notícies, memòries anuals... Disposa d’un programari que permet fer cerques combinant múltiples criteris, anàlisis sectorials, estadístics, presentacions gràfiques, etc. Tant l’actualització (diària, setmanal, mensual, etc.) com la longitud de les sèries depèn del tipus d’informació. Accés només per Internet ExplorerTutorials i formació en línia
EuropagesEUROPAGES és una plataforma europea de posada en relació B2B (business-to-business). En l'actualitat, el lloc web té indexades a més de 2.6 milions d'empreses, ja siguin fabricadors, proveïdors de serveis, majoristes o distribuïdors.Ajuda i suport
InfobolsaINFOBOLSA és la companyia d'informació de BME (Bolsas y Mercados Españoles). Actualment presta serveis a Espanya, Portugal, Alemanya i Mèxic. Entre altres serveis destinats a usuaris professionals, Infobolsa facilita l'accés als continguts més rellevants dels mercats nacionals i internacionals via internet per a tots els usuarisAjuda
Yahoo financeYahoo! Finance ofereix informació financera, incloent cotitzacions de borsa, índexs borsaris, comunicats de premsa corporatius i financers, i fòrums de discussió sobre les perspectives empresarials i la valoració de les mateixes. També ofereix algunes eines per al maneig organitzat de finances personals.Ajuda en línia

Principals bases de dades bibliogràfiques multidisciplinars Accés només UV
Vegeu la selecció de Bases de dades d’economia

Llistat A-Z de bases de dades d’Economia i Empresa 

Traduir »