Estadístiques específiques sobre Turisme

Nacionals
Instituto de Estudios Turísticos És l’encarregat de les operacions estadístiques: FRONTUR (Moviments turístics en fronteres), EGATUR (Enquesta de despesa turística) i FAMILITUR (Moviments turístics dels espanyols), generant dades sobre les arribades de visitants estrangers al nostre país, les seves peculiaritats, despeses que realitzen i viatges realitzats pels espanyols i les seves característiques (aquestes estadístiques les continua l’INE al 2015: «Encuesta de turismo de residentes», «Movimientos turísticos en frontera» i «Encuesta de gasto turístico»). L’Institut també facilita dades d’altres indicadors econòmics com: ocupació, OCUPATUR (enquesta d’ocupació turística), etc.
INEbase. Hostelería y Turismo Operacions estadístiques elaborades per l’INE per al sector d’hostaleria i turisme.
Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Turisme Estadístiques elaborades per la Direcció General d’Economia, Emprendimiento i Cooperativisme en la seua qualitat d’òrgan central d’estadística de la Generalitat i els principals resultats de les operacions estadístiques realitzades pel sistema estadístic públic valencià d’acord a la planificació estadística desenvolupada en els últims anys.
Agència Valenciana del Turisme. Estadístiques Secció informativa de la pàgina web de l’Agència Valenciana del Turisme que difon l’explotació de les distintes operacions estadístiques que analitzen l’activitat turística, donant a conéixer els resultats obtinguts tant en l’àmbit del conjunt de la Comunitat Valenciana com en el de les seues distintes zones turístiques.
Internacionals  
Tourism Statistics (UNWTO) Accés només UV Rep les últimes i estadístiques més actualitzades de turisme per a tots els països i regions de tot el món. Les dades sobre el turisme receptor, intern i sortint està disponible, així com en les indústries del turisme, l’ocupació i els indicadors complementaris. Tots els quadres estadístics disponibles es mostren i es pot accedir de forma individual.
Eurostat. Tourism Base principal de les estadístiques oficials elaborades per la Unió Europea , harmonitzades, sobre l’oferta i la demanda turística.

 

Pots consultar també altres estadístiques generals des de la pestanya superior Estadístiques

Traduir »