Altres webs i recursos d’interés – Relacions Laborals

 
Asociación Internacional de la Seguridad Social Organització internacional a nivell mundial que reuneix institucions de seguretat social, ministeris i entitats governamentals. Promou l’excel·lència en l’administració de la seguretat social a través de normes professionals, coneixements d’experts, serveis i suport per permetre que els seus membres desenvolupin polítiques i sistemes de seguretat social dinàmics a tot el món. Depenent de l’Organització Internacional del Treball (OIT).
Comisión Europea. Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión La UE i els països membres comparteixen responsabilitats en matèria d’ocupació, afers socials i inclusió. La Comissió Europea:

  • coordina i supervisa la política de cada país,
  • impulsa l’intercanvi de bones pràctiques en matèria d’ocupació, pensions, pobresa i exclusió social,
  • elabora lleis i supervisa la seva aplicació en camps com ara drets del treballador i coordinació de sistemes de seguretat social.
Comité Económico y Social Europeo (CESE) Òrgan consultiu que representa les organitzacions de treballadors i empresaris i altres grups d’interès. 
Eures (Servicios europeos de empleo) EURES és una xarxa de cooperació creada per facilitar la lliure circulació de treballadors dins dels 28 Estats membres de la UE, Suïssa, Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

La xarxa està composta per l’Oficina Europea de Coordinació, les Oficines Nacionals de Coordinació, els socis d’EURES i els socis d’EURES associats.

Garantía juvenil Garantia Juvenil és una iniciativa europea enfocada a joves no ocupats ni integrats en sistemes d’educació o de formació, per a facilitar el seu accés al mercat de treball.
Observatorio Europeo de las Políticas de Empleo (EEPO) El propòsit principal de la EEPO és produir treballs de recerca d’alta qualitat en el mercat laboral i l’ocupació, que es pot accedir a través de la biblioteca del EEPO.
En el desenvolupament de la seva investigació, el EEPO reuneix una xarxa d’experts de tota la UE. S’especialitzen en una gamma de temes relacionats amb el mercat de treball i l’ocupació, com la desocupació, la conciliació laboral, els sistemes educatius, l’oferta de capacitats, i els salaris.
Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal Unitat tècnica del SEPE que analitza la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d’interès per a l’ocupació i les transformacions que es produeixen en el mateix.
OIT (Organización Internacional del Trabajo) – ILO Destaquen les àrees:

Responsabilidad Social de las Empresas Portal web del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social relatiu a la responsabilitat social empresarial. Facilita documentació i normativa relacionada així com dona accés al Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE).

 

Traduir »