Altres webs i recursos d’interés – Sociologia

 

Relació d’enllaços a recursos web gratuïts seleccionats per la Biblioteca:  (si considera que algun recurs més podria formar part d’aquesta selecció, pot indicar-ho a través del formulari de participació)

Associacions professionals i federacions
Asociación Internacional de Sociología (ISA) Associació sense ànim de lucre amb finalitats científiques. Informació sobre els seus grups de recerca, publicacions, conferències així com sobre els congressos mundials que l’associació organitza
Associació Valenciana d’Antropologia (AVA) Es constituí l’any 2004 per iniciativa d’antropòlegs i antropòlogues de les universitats valencianes. Els seus objectius són la promoció i difusió dels coneixements i la pràctica antropològica; el foment de la relació entre persones interessades per l’antropologia i la coordinació d’activitats i projectes, així com la promoció del contacte amb associacions i professionals de disciplines afins.
Associació Valenciana de Sociologia (AVS) Té com a finalitats promoure, desenvolupar i difondre els estudis, recerca i docència de la sociologia a la Comunitat Valenciana. També pretén establir relacions amb entitats nacionals i estrangeres dedicades a promoure la col·laboració i la comunicació entre els sociòlegs i les sociòlogues del territori. 
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) El seu principal objectiu és promoure, produir i difondre coneixements científics amb autonomia respecte d’altres associacions científiques, polítiques, econòmiques i mercantils, sobre Amèrica Llatina i el Carib. Accés a publicacions monogràfiques, revistes i informació sobre els congressos que organitza.
European Sociological Association (ESA) La ESA té com a objectiu facilitar la recerca sociològica, l’ensenyament i la comunicació sobre assumptes europeus, i donar a la sociologia una veu en els assumptes europeus. Informació sobre els seus grups de recerca, conferències i publicacions entre uns altres
Federación Española de Sociología (FES) La FES és la societat científica de la sociologia espanyola que congrega a més de 3.000 sociòlegs espanyols. És membre de la Asociación Europea de Sociología (ESA) i de la International Sociological Association (ISA). Complet lloc web amb informació de les seues activitats, recursos, congressos i a més facilita l’accés a la Revista Española de Sociología.
Instituts de recerca
Centro de Sociología y Políticas Locales (CSPL) Centre de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Té com a objectiu desenvolupar processos de recerca i de transferència de coneixements a la societat entorn de la realitat soci-política i les polítiques urbanes en el marc de les grans tendències de canvi de les societats contemporànies
Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales L’IC3JM és un centre de recerca i postgrau en Ciències Socials amb finançament de la Fundació Juan March i la Universitat Carlos III. Accés a les seues activitats, els seus projectes de recerca així com informació sobre els seus postgraus
Institut Català d’Antropologia Institució científica dedicada a la recerca i difusió de l’Antropologia a Catalunya. El seu objectiu es crear un espai de discussió i aprofundiment de la recerca antropològica, així com crear nexes amb la societat i la cultura catalanes.
Instituto de Estudios Sociales Avanzado (IESA-CSIC) Centre públic d’investigació científica especialitzat en Ciències Socials. Es pot accedir als principals resultats de recerca que el IESA desenvolupa en temàtiques com a política científica, benestar i qualitat de vida, estudis sobre el Magrib i el Mediterrani, medi ambient, territori o sociologia política, entre uns altres.
Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati (IISJ) El Comité de Investigación de Sociología Jurídica de l’Asociación Internacional de Sociología i el Govern Basc van crear en 1988 l’Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati (Guipúscoa). Accés a les seues publicacions periòdiques especialitzades en sociologia jurídica
Fundacions, col·lectius i altres webs
Colectivo Ioé-Intervención sociológica Equip de recerca social que actualment desenvolupa la seva activitat dins del Grup Cooperatiu Tangent. Accés a les seves recerques en camps com a migracions, desigualtat, exclusió social, moviments socials, polítiques socials entre altres temes.
Cisolog, ciencia sociológica Blog per a fomentar el coneixement i la difusió de la Sociologia. Condensa i classifica tot tipus de recursos (articles, assajos, entrevistes, notícies, difusió d’esdeveniments, material audiovisual, documents, publicacions editorials, formació, utilitats, directori classificat d’enllaços, etc.).
ERAPI – Laboratorio Cooperativo de Socioantropología Projecte cooperatiu dedicat a la formació, la recerca, la intervenció i la divulgació socioantropológicas. Disposa d’una biblioteca e- amb els treballs del grup i una completa selecció d’enllaços.
iS+D – Fundación para la Investigación Social Avanzada Entitat sense ànim de lucre. Informació sobre les seves línies de recerca, activitats, oferta formativa i acces a la revista Prisma social
Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) La Fundació FOESSA facilita informació (articles, informes, etc.) relativa als àmbits de treball relacionats amb el desenvolupament social, l’exclusió, la pobresa i les polítiques socials
Fundación Sistema Fundació sense ànim de lucre de caràcter privat entre les finalitats de la qual es troba fomentar el coneixement i la difusió de les ciències socials, promoure l’estudi i recerca dels corrents de pensament actuals i fomentar  l’estudi i recerca en l’àmbit de les ciències socials

 

Traduir »