Bases de dades – Treball Social

 

Bases de dades
Proquest Ciències Socials i jurídiquesAccés només UVProquest ciències socials i jurídiques conté una selecció de bases de dades bibliogràfiques referencials i a text complet en el camp de les Ciències Socials. Matèries: Sociologia, ciencies polítiques, afers públics, relacions internacionals, dret, criminologia, relacions laborals, treball social, psicologia.
Pot fer-se la cerca conjunta en totes elles o canviar la selecció dins de la plataforma.
Ajuda i guia d'ús (ProQuest)
Proquest Social Services AbstractsAccés només UVProquest Social Services Abstracts Aquesta base de dades oferix cobertura bibliogràfica d'investigacions actuals relacionades amb el treball social, els serveis humans i les àrees similars, entre les quals s'inclouen el benestar social, la política social i el desenvolupament comunitari. La base de dades ha catalogat més de 1.300 publicacions per lliuraments, i inclou resums d'articles de revistes i tesis doctorals, juntament amb cites de ressenyes de llibres. Des de 1979-Actualitat.
Ajuda i guia d'ús (ProQuest)
Proquest Sociological AbstractsAccés només UVProquest Sociological Abstracts Oferix al voltant de 902,255 referències bibliogràfiques amb resums d'articles de revista, monografies, capítols de llibres, informes, tesis, etc. Enllaços al TEXT COMPLET de més de 180 publicacions periòdiques des de 1985 fins a l'actualitat. Recull més de 1800 publicacions periòdiques de 35 països, especialitzades en Sociologia i disciplines relacionades amb les ciències socials i del comportament (antropologia, negocis, psicologia social, desenvolupament comunitari, educació, estudis de gènere, estudis de família, medicina i salut, treball social, violència…). Molts dels registres afegits a la base de dades des de 2002, provinents de revistes clau en sociologia, inclouen també les referències citades en la bibliografia de l'article font. Oferix dades des de 1952 i s'actualitza mensualment.Ajuda i guia d'ús (ProQuest)
Abstracts in Social GerontologyAccés només UVAbstracts in Social Gerontology inclou registres bibliogràfics que cobrixen àrees essencials relacionades amb la gerontología social, fins i tot psicologia de l'envelliment, abús a ancians, la societat i els ancians i altres àrees d'importància clau per a aquesta disciplina.
ERICERIC Base de dades bibliogràfica de l'Educational Resources Information Center del Departament d'Educació del govern dels Estats Units d'Amèrica. Conté prop d'1.600.000 de registres i és la base de dades més important de l'àmbit educatiu. Recull informació provinent del RIE (Resources in Education) i del CIJE (Current Index to journals in Education) des de 1966.Videotutorial
EurybaseEurybase Base de dades sobre els sistemes educatius europeus. Eurybase és un producte d’EURYDICE, la xarxa d’informació sobre els sistemes i les polítiques nacionals en educació.
REDINEDREDINED (Xarxa de Bases de dades d'Informació Educativa) Conté: investigacions, innovacions, recursos i revistes íbero-americanes sobre educació, amb enllaços al document a text complet si està disponible. Està estructurada en Redined-Investigación, que recull investigacions educatives des de 1975, produïdes en les universitats. Redined-Innovación, recull projectes d'aquest tipus des de l'any 1980. Redined-Recursos, recull recursos educatius, produïts des de 1980. I Redined-Revistas, amb articles de revistes des de 1999.
Social Security OnlineSocial Security Online Programes, estudis, dades estadístiques relatius a la Seguretat Social en el món.
ELDDEldd (European Legal Database on Drugs) Base de dades en línia de legislació elaborada per EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) sobre la situació de les drogues als estats membres de la UE i Noruega. Conté textos legals en formats originals, estudis comparatius, notícies, etc.
Ilostat
ILOSTAT és la base de dades successora de LABORSTA Internet que conté una àmplia varietat de dades dels Estats membres de l'Organització Internacional del Treball (OIT) sobre el mercat laboral, incloent dades en general anuals (en ocasions trimestrals o mensuals) sobre l'ocupació per sector econòmic, salaris per hora, temps de treball setmanal, desocupació i vagues, oferint estadístiques per país o per tema, així com informació sobre conceptes i definicions. Aquesta base de dades utilitza sistemes internacionals comuns de classificació com ISCO, ISCED, ISIC o el Sistema de Comptes Nacionals.
Open Knowledge RepositoryOpen Knowledge Repository Aquest repositori dóna acces a la producció científica del Banc Mundial. Conté documents (llibres, articles, informes de desenvolupament mundial, working papers) sobre ciències económiques i empresarials, dret i politica, agricultura, alimentació i veterinària, ecologia i medi ambient, salut i medicina, geografia i estudis regionals. Part del contingut no està disponible en text complet. Es poden configurar feeds RSS i Atom que avisen de nous continguts.
Repositorio OXFAM policy & practiceRepositorio OXFAM policy & practice És el repositori d'accés obert de l'ONG OXFAM, dedicada a l'ajuda humanitària i al desenvolupament. Conté materials sobre la investigació, els programes i les polítiques que duu a terme l'organització, accessibles a text complet. Ofereix accés a més de 3.000 recursos publicats: llibres, articles de revistes, documents de treball, informes d'investigació, estudis de casos, etc., dóna una visió actual de les polítiques, programes i àrees d'investigació que desenvolupa Oxfam, així com notícies i anàlisis a través del blog.
UNdata - sistema de acceso a bases de datos estadísitcas de la ONUUNdata - sistema de acceso a bases de datos estadísitcas de la ONU Sistema desenvolupat per la Divisió d'Estadística del Departament d'Assumptes Econòmics i Socials (DESA) de l'ONU, és una eina que permet la cerca, a través d'un únic punt d'entrada, en les diferents bases de dades estadístiques de les Nacions Unides.
Conté estadístiques dels països membres sobre diversos temes: agricultura, delinqüència, educació, ocupació, energia, medi ambient, salut, VIH / SIDA, desenvolupament humà, indústria, tecnologies de la informació, comptes nacionals , població, refugiats, turisme, comerç, així com els indicadors dels Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni.
UNdata - sistema de acceso a bases de datos estadísitcas de la ONUUNESDOC Recull documents, a text complet, dels òrgans rectors de la UNESCO (Conferència General i Consell Executiu). Els documents sectorials (sèries principals i de treball, informes i documents de les reunions/conferències de la UNESCO). Els discursos del director general i les publicacions mensuals de la UNESCO. Els documents estan disponibles en format text o en format imatge (quadre). La cerca del text complet d’un document es fa únicament entre els documents emmagatzemats en format text. En aquest cas, les pàgines en què es troben els termes buscats apareixen directament amb els termes en un color diferent. La cerca és més exhaustiva si es fa en anglès. Per a visualitzar els documents, cal tenir instal•lat el programa Acrobat Reader.

Principals bases de dades bibliogràfiques multidisciplinars Accés només UV
Llistat A-Z de bases de dades de Ciències Socials

Traduir »