Altres webs i recursos d’interés – Treball Social

 
Organitzacions
Polibienestar Institut públic de reserca pertenyent a la Universitat de València de referència internacional, especialitzat en investigació, innovació i tecnologia social, assesorament tècnic i formació en l’àmbit de les polítiques socials.
IMSERSO Instituto de mayores y servicios sociales.
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) Institució privada, sense ànimo de lucre, no confessional i independent de tota filiació política, de caràcter benèfic-assistencial, i dotada d’estatus consultiu amb categoria II davant el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. Té com a missió fonamental la prevenció del consum de drogues i altres conductes de risc que impedeixin o dificultin el desenvolupament personal i social dels adolescents.
ACNUR Comité Español Agència de l’ONU per als Refugiats.
Amnistía Internacional España Amnistía Internacional España.
ODISMET Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España (fundación ONCE).
ONGs y Organizaciones Políticas y Sociales (webs alojadas en Nodo50) Proveïdor de serveis d’Internet sense ànim de lucre orientat als moviments socials. Proporciona formació, continguts, i serveis comunicatius a centenars de grups i organitzacions de l’ampli espectre de l’esquerra política i social de l’estat espanyol i Llatinoamèrica.
Webs d’interés
Grau en Treball Social UVEG  Grau en Treball Social UVEG
DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que s’adreça als i les professionals de l’àmbit d’afers socials per promoure la gestió i la difusió del coneixement en aquest àmbit, així com en el dels drets de ciutadania, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència.
IVAS Institut Valencià d’Acció Social (IVAS)
Vicepresidència i Conselleria d’igualtat i polítiques inclusives Vicepresidència i Conselleria d’igualtat i polítiques inclusives
Centro Estatal de Documentación e Información de Servicios Sociales (CEDISS). Centre de documentació especialitzat en serveis socials i matèries afins com a intervenció social, infància, immigració, dones, violència de gènere, educació, integració, minories, tercera edat, etc. Posseeix una completa base de dades amb tota la legislació social des dels anys 80 en l’àmbit de l’administració central, autonòmica i de la Unió Europea.
IVAJ Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (IVAJ)
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
SID Xarxa pública posada en funcionament conjuntament pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Universidad de Salamanca, a través del INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad), el Real Patronato sobre Discapacidad, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León i la Fundación Vodafone conformant un sistema d’informació de caràcter estatal sobre discapacitat, via web, d’accés públic, lliure i gratuït. El SID forma part de REDID
CEDD Recopila i cataloga la literatura científica més rellevant que es produeix tant a nivell nacional com internacional, així com els documents que editen els organismes internacionals, les administracions públiques i les entitats del Tercer Sector en el camp de la discapacitat.
OED Instrument tècnic per a la recopilació, sistematització, actualització, generació i difusió d’informació relacionada amb l’àmbit de la discapacitat, que l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, posa al servei de les Administracions Públiques, la Universitat i el Tercer Sector.
SAAD SAAD-Portal de dependencia
   
Webs de Recursos
The New Social Worker Online Web Pàgina web de la revista New Social Worker que a més del seu contingut ofereix informació sobre recursos especialitzats per a estudiants i professionals del treball social.
Information for practice Pàgina web creada per Gary Holden que identifica i selecciona recursos d’alta qualitat per ajudar als professionals vinculats al treball social.

 

Traduir »