Altres webs i recursos d’interés – Empresa

 
Relació d’enllaços a recursos web gratuïts seleccionats per la Biblioteca (si considera que algun recurs més podria formar part d’aquesta selecció, pot indicar-ho a través del formulari de participació)
Cámara de Comercio de España Creada en 2014 en substitució de l’anterior Consell Superior de Cambres de comerç, és l’òrgan de representació i coordinació de totes les Cambres de comerç territorials, davant instàncies estatals i internacionals. Exerceix així mateix una labor activa com a òrgan consultiu i de col·laboració amb l’Administració General de l’Estat, responsabilitzant-se del disseny i execució dels Planes Camerales de Competitivitat i d’Internacionalització de l’empresa espanyola. Entre els seus productes i serveis, destaquem:

  • Camerdata, fitxer d’empreses que desenvolupen una activitat a Espanya. En accés lliure permet la consulta sobre el nombre d’empreses d’un sector (fins a 10 registres) encara que és necessari registrar-se per a accedir la informació detallada.
  • Censo Nacional de Empresas, entitats jurídiques, físiques i professionals. Pots realitzar cerques per diferents criteris i recupera una llista fins a un màxim de 50 empreses de les quales recopila les dades següents: nom, adreça, codi postal, municipi, activitat.
  • Directorio de Empresas Exportadoras e Importadoras, directori d’empreses amb operacions de comerç exterior. L’objectiu d’aquest projecte és proporcionar un coneixement precís de les empreses espanyoles exportadores i importadores, els productes comercialitzats per cada una i els països on porten a terme els intercanvis, amb l’objectiu de promoure internacionalment el negoci de les empreses.
  • Base de datos de comercio exterior, conté informació sobre operacions de comerç exterior, desglossada per productes, països i províncies possibilitant estadístiques derivades com la taxa de cobertura, el saldo comercial o taxes de variació interanual, entre unes altres.
  • blog Cámara consejos prácticos e información de interés para emprendedores, pymes y autónomos.
Cambres de la Comunitat Valenciana L’objecte de les activitats del Consell de Cambres de Comerç és la dinamització de l’economia valenciana, per la qual cosa desenvolupa diferents accions d’informació, formació, comerç exterior, comerç interior, cooperació, medi ambient, transport, artesania i indústria. Moltes d’aquestes activitats es realitzen a través de programes i convenis amb l’Administració autonòmica.
Cátedra de Cultura Empresarial La Càtedra de Cultura Empresarial, en el marc de la Fundació Universitat Empresa ADEIT de la Universitat de València, té per objectiu últim la transmissió del coneixement del fòrum universitari cap al teixit empresarial valencià i la inoculació de la cultura empresarial en el col·lectiu universitari. Complementa la formació universitària amb una programació pràctica que fomenta els valors empresarials i facilita la integració dels universitaris en el sector privat.
Cátedra de Empresa Familiar CEF-UV Aquesta Càtedra es defineix com un espai de trobada i intercanvi de coneixement entre membres de la comunitat universitària (UV), empresaris i professionals que treballen en l’àmbit de l’empresa familiar valenciana (AVE, EDEM) i organitzacions d’àmbit nacional i supranacional especialitzats en l’estudi de l’empresa familiar (IEF).
L’objectiu d’aquesta càtedra és la recerca i la docència de la problemàtica i les perspectives de futur de l’empresa familiar
Centre d’Informació i Documentació Europea d’Economia Pública, Social i Cooperativa (CIDEC) La seua missió principal consisteix a donar suport a la recerca i la formació en matèria d’economia social i cooperativisme, proporcionant informació especialitzada i assessorament a investigadors, professors, professionals del sector, estudiants i altres persones interessades en temes d’economia social, cooperatives de treball associat, cooperatives agràries, societats laborals, entitats voluntàries sense ànim de lucre i associacionisme, així com sobre temes d’ocupació, serveis socials, polítiques públiques i turisme rural.
Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) Sistema d’informació que permet realitzar de forma telemàtica, els tràmits de constitució i engegada de determinades societats mercantils a Espanya: empresari individual (autònom), Societat de Responsabilitat Limitada (SRL o SL), Societat Limitada de Formació Successiva, Societat Limitada Nova Empresa (SLNE) i Comunitat de Béns.
Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia Màxim òrgan dels professionals de l’empresa, reuneix entre els seus col·legiats a assessors fiscals, experts comptables, auditors de comptes, assessors laborals, financers i empresarials, administradors concursals, mediadors i perits judicials. Entre les seues activitats i serveis es troben, entre uns altres, formació, borsa de treball, legislació per a professionals i notícies.
Emprendedores y PYME Bases de dades d’ajudes i incentius per a empreses de la Dirección General de Industría y de la PYME (DGPYME). Recull també els programes europeus d’ajudes i incentius. Per a alguns serveis, com el magatzematge de consultes, requereix registrar-se.
Entreprise Europe Network Instrument de la UE per a impulsar el creixement i l’ocupació. Entre els serveis que ofereix es troba, suport per a les PIME innovadores, transferència tecnològica, accés al finançament, assessorament sobre dret i les normes de la UE, drets de propietat intel·lectual, etc.
Fondo Histórico Documental (CECA) El Fondo Histórico Documental o Archivo Histórico de CECA-Cecabank és un centre de recerca i referència per a l’estudi de la història del sector Caixes d’Estalvis i per al coneixement de la històrica econòmica i financera del nostre país. Conserva una valuosa i extensa col·lecció de documents generats per les activitats realitzades per aquesta entitat des de la seua creació en 1928, com a ens associatiu de les Caixes d’Estalvis, fins a l’actualitat. En l’apartat Bibliografia es pot consultar també literatura sobre els Monts de Pietat i la història de les Caixes.
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) Entitat de dret públic de la Generalitat Valenciana adscrita a la Consellería d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball. Les finalitats de l’Institut són la gestió de la política industrial de la Generalitat i el suport a les empreses en matèria d’innovació, emprenedoria, internacionalització i captació d’inversions, així com la promoció d’enclavaments tecnològics, la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials, la metrologia, vehicles i empreses i el foment de l’estalvi, l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables, així com la gestió de la política energètica de la Generalitat.
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) Aquest organisme autònom adscrit al Ministerio de Economía y Competitividad ofereix entre les seues publicacions l’accés gratuït a la base de dades ICALI (Índice de Contabilidad y Auditoría en Lenguas Ibéricas), actualitzada al febrer de 2009, instrument de documentació sobre matèries comptables i d’auditoria.
News and resources (Euromonitor International Blog) Blog d’Euromonitor International (editora de la base de dades Passport) que ofereix una gran quantitat de notícies, contribucions, vídeos i presentacions que poden resultar útils per a qualsevol persona interessada en la comercialització, la inversió i la gestió estratègica.
Portal Europeo para las PYMES Aquest portal reuneix tota la informació sobre i per a pimes que ofereix la UE, des de consells pràctics fins a temes relacionats amb les polítiques europees..
Red Europea de Centros de Empresa e Innovación (EBN) Xarxa europea de suport al desenvolupament i el creixement dels empresaris innovadors, empreses de nova creació i les PIME. També és una comunitat de professionals d’ajuda a aquestes empreses per a créixer de la manera més eficaç, eficient i sostenible.

 

Vegeu la selecció de Altres webs i recursos d’interés – Economia

Traduir »