Administració pública

 
Libres

Cerca al catàleg Trobes

Revistes

Articles

Podeu consultar també:

Diccionaris

Definicions

  • Definició d’Administració pública  (www. Enciclopedia – Juridica .biz14.com)
  • L’Administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret. (Art. 103.1 CE)

Normativa

Webs d’interés

 

Webs d’administracions publiques

Administració general de l'Estat
Accedeix a les webs dels ministeris i de la Presidència del Govern
Administracions autonòmiques
Webs de les comunitats i ciutats autònomes d’Espanya
Entitats locals
Diputacions provincials, cabildos i consells insulars, federacions de municipis i ajuntaments
Poder legislatiu
Webs del Congrés de Diputats i el Senat d’Espanya
Poder judicial
Consell General del Poder Judicial, Tribunal Suprem, jutjats i tribunals
Webs publiques d'organismes de l'Estat
Enllaços a altres organismes de l’Estat, com el Defensor del Poble, Consell de l’Estat, Tribunal de Comptes...
Unió Europea
Selecció d’enllaços oficials relacionats amb l’Administració de la Unió Europea
Altres organismes internacionals
Accés a webs d’altres Estats i organitzacions internacionals

Informació del sector públic

  • datos.gob.es: És el portal de carácter nacional que organitza i gestiona el Catàleg d’informació Pública del sector públic. Així mateix, des d’aquest portal es proporciona informació general, materials formatius i notícies d’actualitat sobre la reutilització de la información del sector públic. En línea amb els objectius del Projecte Aporta, aquest servei pretén estimular l’obertura i reutilització de la informació del sector públic i fer-ho, a més, amb la participació creativa dels seus usuaris (ja siga en forma d’idees o d’aplicacions concretes)
  • Informes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa: Depenent del Ministeri d’Economia i Hisenda, aquesta Junta elabora INFORMES des de l’any 1990 sobre: contractes d’obra; contractes de gestió de serveis públics; contractes de subministraments; contractes especials; contractes de consultoria i d’assistència, de serveis i de treballs específics i concrets no habituals; contractes d’informàtica; altres informes. A partir de l’any 2000, els informes presenten una nova classificació: qüestions generals; qüestions específiques dels diferents contractes; informes sobre projectes de disposicions, recomanacions, acords i circulars.

 

 

Traduir »