Comptabilitat

 
Llibres

Llibres-e.

 

Revistes

Revistes sobre Comptabilitat al catàleg

Revistes-e. sobre Comptabilitat

Destaquem:

Webs d’interés

 

Informes i estadístiques

Bases de dades
SABI Accés només UVBase de dades financera de les principals empreses espanyoles i portugueses, que presenten els seus comptes en els registres mercantils.
ORBIS Accés només UVBase de dades d'informació financera sobre més de 85 milions d'empreses a tot el món.
QMemento Contable Accés només UVBase de dades de legislació, jurisprudència i doctrina en l'àmbit contable amb informació depurada, sintetitzada i amb valor afegit. Inclosa en QMemento Plus Total.
Consultas BOICACConsultes degudament documentades i realitzades pels usuaris i publicades en el Boletín del Instituto de Contabilidad pel seu interès general.
Consultas ROACRegistro Oficial de Auditores de Cuentas.

 

Traduir »