Dret laboral

 
Cerca per matèries al catáleg Trobes:

Termes més específics sobre Dret del treball

Termes més específics sobre Treball

Selecció:

Trobar revistes al catàleg Trobes:

 Podeu consultar també:

 

Bases de dades
LabordocBase de dades de l'OIT (Organització Internacional del Treball), que conté referències i ofereix accés a textos complets sobre el camp del treball. Abasta tots els aspectes del treball i mitjans de vida sostenibles, del desenvolupament econòmic i social, dels drets humans i del canvi tecnològic relacionats amb el treball. Labordoc cobreix totes les publicacions de l'OIT des de 1919 i en tots els idiomes. Ofereix també una ampla gamma de materials publicats pels principals centres d'investigació, organitzacions internacionals i regionals, òrgans laborals i organitzacions no governamentals, així com referències d'articles de més de 500 revistes seleccionats regularment.
Ilostat
Base de dades successora de LABORSTA Internet que conté una àmplia varietat de dades dels Estats membres de l'Organització Internacional del Treball (OIT) sobre el mercat laboral, incloent dades en general anuals (en ocasions trimestrals o mensuals) sobre l'ocupació per sector econòmic, salaris per hora, temps de treball setmanal, desocupació i vagues, oferint estadístiques per país o per tema, així com informació sobre conceptes i definicions. Aquesta base de dades utilitza sistemes internacionals comuns de classificació com ISCO, ISCED, ISIC o el Sistema de Comptes Nacionals.
Ciss laboralAccés només UVLa informació està estructurada en les següents bases de dades interrelacionades entre sí: Comentaris, Normativa, Doctrina i Jurisprudència, Formularis i casos pràctics en les matèries laboral (tant dret individual com col·lectiu) i Seguretat Social (règim general i règims especials), incloent el procediment laboral i obligacions formals.
[Guia d'ús]
QMemento SocialAccés només UVBloc especialitzat “mementos Social” de Francis Lefebvre dins de QMemento Total Plus, base de dades de legislació, jurisprudència i doctrina en l’àmbit fiscal, social, comptable i mercantil. Compta amb eixemples, casos pràctics, anàlisi i comentaris de la normativa vigent.[Guia d'ús]
Aranzadi Expertos (abans Westlaw.ES Prácticos)Accés només UVEls Índexs especialitzats (abans Aranzadi Expertos), inclosos en la base de dades de Aranzadi Instituciones és un servei d’Aranzadi Digital (Thompson-Reuters) que recopila documentació de diversa tipologia (legislació, jurisprudència, doctrina administrativa, formularis, expedients, casos pràctics, etc.) sobre matèries del dret. Organitza els seus continguts en diferents índexs: Fiscal, Social, Trànsit, Concursal, Societats, Administratiu i Contracta. [Video tutorials]

Llistat A-Z de bases de dades de Dret

Definicions

  • Dret laboral: Conjunt de normes que tenen per base, al sector privat, les relacions de treball existents entre un ocupador i un o més assalariats i que regulen les relacions individuals (salaris, vacances retribuïdes, acomiadaments) i col·lectives (sindicats, representació del personal, convencions col·lectives). El dret laboral implica cert nombre de principis que, per la seva generalitat, penetren en el sector públic (llibertat sindical, dret de vaga).
  • Dret del treball: «Conjunt diferenciat de normes que regulen el mercat d’ocupació, relació individual de treball assalariat, l’organització i activitat de les representacions professionals de treballadors i empresaris» (MARTÍN VALVERDE, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, GARCÍA MÚRCIA).
  • Relacions de treball

Altres recursos d’informació

Diccionaris, enciclopèdies i obres de referència

Pots completar informació consultant també: Guia temàtica de Relacions laborals

Legislació:

 

 

 

 

Traduir »