Drogues

 

 

Cerca al catàleg:

Webs d’interés:

 Consulta també:

 

Bases de dades

Eldd (European Legal Database on Drugs)

Base de dades en línia de legislació elaborada per EMCDDA (European Monitoring Centri for Drugs and Drug Addiction) sobre la situació de les drogues en els estats membres de la UE i Noruega. Conté: textos legals en els seus formats originals; estudis comparatius, notícies…

Informes i publicacions sobre drogues

Informes de l’Observatori Español sobre Drogues (OED)

L’OED és l’òrgan permanent de recollida i anàlisi de la informació disponible en diferents fonts nacionals i internacionals, sobre la situació de les drogues al nostre país. Difon aquesta informació a través de la publicació, de caràcter periòdic, d’INFORMES, ESTUDIS, ENQUESTES sobre la drogoaddicció. Actua com a punt focal a Espanya de la Xarxa Europea d’Informació sobre Drogues i Toxicomanies (REITOX). Per poder visualitzar els informes (en format PDF) és necessari tenir instal·lat el programa Acrobat Reader.

Catálogo de Publicaciones de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Conté les publicacions en format electrònic (PDF) del Pla Nacional sobre Drogues. Entre elles les Memòries del Pla i els informes de l’Observatori Español sobre Drogues.

Traduir »