Indústria

 
Sel·lecció per matèria al catàleg Trobes:

Revistes

Legislació industrial:

Enciclopèdies i diccionaris:

Estadístiques

Bases de dades

Indstat4 (Industrial Statistics Database): Realitzada per UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, aquesta base de dades estadística conté sèries temporals anuals per a diferents períodes. La informació es presenta per països, anys i categories ISIC cobrint les àrees següents: nombre d’establiment, nombre d’empleats, salaris, producció, valor afegit brut, formació de capital fix i nombre de dones empleades per sector de més de 100 països a partir de 1990. Les dades es classifiquen amb els 4 primers dígits de la International Standard Industrial Classification (ISIC), de totes les activitats econòmiques pertanyents a aproximadament 150 sectors i subsectors manufacturers. No totes les dades estan disponibles (falten alguns anys per a alguns països o alguns codis específics CIIU). A partir de 2014 està disponible gratuïtament a través d’Internet

 

Transport Accés només UV Transport és una base de dades bibliogràfica sobre totes les àrees d’investigació relacionades amb el transport. Està elaborada per l’OCDE, el Transportation Research Board dels Estats Units i la European Conference of Ministers of Transport. Recull uns 600.000 registres sobretot tipus de mitjans de transport terrestre, ferroviari i seguretat vial.

 

Traduir »