Mediació penal

 
Llibres

Revistes

Revistes específiques en accés lliure

Articles

 

Definició

La Mediació Penal és una proposta de la Justícia reparadora que busca l’equilibri entre els interessos de la víctima i la comunitat i la necessitat de reinserció social dels infractors. Consisteix en la participació voluntària de l’imputat per un delicte o falta i de la víctima o perjudicat, en un procés de diàleg o comunicació conduït per un mediador imparcial amb l’objectiu d’aconseguir la reparació al dany causat i la solució del conflicte des d’una perspectiva justa i equilibrada dels interessos d’ambdues parts. (http://www.itermediadores.org)

Normativa

Webs i recursos d’interés

Bases de dades:

Traduir »