Dret en Tràfic

 
Cerca al catàleg Trobes per matèries:

Revistes al catàleg Trobes

Podeu consultar també:

Tráfico y seguridad vial (ISSN 1886-3566)

  • Dret en Tràfic: El Dret en tràfic o Dret sobre la seguretat viària, comprèn les normes administratives o penals sobre circulació. Regula la normativa que han de complir i observar els conductors, tant particulars com a transportistes en la conducció de vehicles

 

  • Recursos d’interés:
  • Legislació

 Bases de dades específiques:

Circulación y seguro de vehículos (dins El Derecho Total Mementos) Recopilació d’informació jurídica sobre dret de la circulació i segur de vehicles en totes les seues implicacions: civil, penal i administrativa. Conté legislació, jurisprudència, doctrina, comentaris, formularis, models i supòsits pràctics. A més inclou una eina per al càlcul d’indemnitzacions per danys corporals derivats d’accidents de circulació.
Transport Transport és una base de dades bibliogràfica sobre totes les àrees d’investigació relacionades amb el transport. Està elaborada per l’OCDE, el Transportation Research Board dels Estats Units i l’European Conference of Ministers of Transport. Arreplega uns 600.000 registres sobretot tipus de mitjans de transport terrestre, ferroviari i seguretat vial.

 

Traduir »