Urbanisme i Ordenació del territori

 
Libres

Revistes en el catáleg Trobes:

Podeu consultar també:

Selecció d’articles en Dialnet:

Definició

  • Dret urbanístic és una branca del dret administratiu formada pel conjunt de normes jurídiques que regulen l’urbanisme , l’ordenació del territori i l’ús del sòl, i per tant fixen les concretes facultats i obligacions del propietari del sòl.
  • Ordenació del territori: Es a la vegada una disciplina científica, una tècnica administrativa i una política concebuda com un enfocament interdisciplinari i global l’objectiu és un desenvolupament equilibrat de les regions i l’organització física de l’espai segons un concepte rector

Normativa

Diccionaris

Bases de dades específiques

  • Urban Studies Abstracts Urban Studies Abstracts recull registres bibliogràfics que cobrixen àrees essencials relacionades amb estudis d’urbanisme, desenvolupament de la comunitat, història de l’urbanisme i altres àrees de rellevància clau per a la disciplina.

 

 

 

 

Traduir »